Ørnen Om Ørnen Billedgalleri Persongalleri Holdet bag Backstage Download Kommentarer
 
 
Forrige afsnit Nęste afsnit

 

Virkelighed

Ifølge FN omsætter den organiserede kriminalitet årligt for over 1500 milliarder euro eller næsten 10 gange det danske bruttonationalprodukt. Handlen med narko udgør alene 8 % af den samlede verdenshandel og tangerer dermed omsætningen af olie og gas. Efter kommunismens kollaps i Central- og Østeuropa har organiserede kriminelle derudover sat sig tungt på statsinstitutioner og banker - ligesom den grænseoverskridende kriminalitet er eksploderet.

Efter Murens fald begyndte Vesten at eksportere sine dårligdomme mod Øst; først og fremmest narko. Herefter gik det hurtigt den anden vej med alt, hvad der kan tjenes penge på; igen narko, menneskesmugling, kvinde- og børnehandel, prostitution, handel med organer, børneporno, hvidvaskning af penge o.s.v. Og så tilbage igen med alt, hvad der i Øst fandtes et marked for af materielle goder.

Et andet foruroligende aspekt er samarbejdet mellem terrorisme og organiseret kriminalitet.
Hvor de to supermagter, under den kolde krig, støttede hver sine politiske oprørsgrupper, har mange politiske og religiøse oprørsgrupper nu i stedet indgået et samarbejde med organiserede kriminelle

Der er adskillige forskelle på den organiserede kriminalitet i Øst og Vest - både med hensyn til graden af brutalitet og tilhørsforholdet til socialgrupper. Ligesom der er stor forskel i landenes lovgivning. Men så er forskellene heller ikke større. Kriminelle fra Øst og Vest har for længst knyttet tætte bånd i et stort kriminelt fællesmarked.

Det udvidede EU har endnu ikke noget entydigt svar på disse udfordringer, blandt andet på grund af store forskelle i menneskesyn og jura. EU-landene må i første omgang tage hver deres tiltag.