DR Dagen 2016 fandt sted d. 5. november i DR Byen.

Medlemmerne af DRs elleve dialogfora mødes en gang årligt med DRs ledelse til en drøftelse af DRs landsdækkende programmer og dialogforaenes virke. Mødet er af en dags varighed

Medlemmerne af DRs elleve dialogfora mødes en gang årligt med DRs ledelse til en drøftelse af DRs landsdækkende programmer og dialogforaenes virke. Mødet er af en dags varighed.

DR kan også indbyde andre end medlemmerne af de regionale dialogfora til DR Dagen, for eksempel inviteres lytter- og seerorganisationernes bestyrelser og Det Ny Public Serviceråd også til DR Dagen.

Program for DR Dagen

Programmet for DR Dagen sammensættes af DRs ledelse i samarbejde med SLS. Forud for mødet med SLS har formændene for dialogforaene mulighed for at komme med ønsker til programmet til DR.

10:00 - 10:30 Tjek ind

10:30 - 10:45 Velkomst og morgensang

Ved direktør for ’DR Rådgivning, Strategi og Kommunikation’, Caroline Reiler

10:45 - 13:00 ’Spørgetimen’ – DR netop nu (moderator: Erkan Özden) Bestyrelsesformand Michael Christiansen giver status på DR. Efterfølgende svarer han og DRs direktion på spørgsmål fra salen.

13:00 - 13:45 Frokost

13:45 - 15:00 Temagrupper for deltagerne - første runde

  • Etiske dilemmaer v. etikchef Inger Bach

  • Sådan arbejder DR’s radiokanaler med musikken v. musikchef Lars Trillingsgaard

  • DR Medieforskning v. medieforsker Lene Heiselberg og medieforsker Henrik Gregor Knudsen

  • Kom tæt på historien v. chef for DR Tro og Historie Morten Thomsen Højsgaard

  • Rundvisning

15:00 - 15:30 Kaffe og kage

15:30 - 16:45 Temagrupper - anden runde

16:45 - 17:00 Farvel og på gensyn i mødesalen

Ved direktør, Caroline Reiler

17:00 - 17:30 På gensyn – og lidt vådt og tørt at gå hjem på

17:30 - 18:00 Slut og tak for i dag