DR Panelets trafikmåling

Om DR Panelets trafikmåling

I henhold til persondatalovgivningen er vi forpligtet til at oplyse dig om de tekniske detaljer i trafikmålingen, og vi anbefaler derfor, at du læser følgende grundigt igennem før du accepterer at deltage.

Trafikmålingen kombinerer de trafikinformationer, DR i dag indsamler via cookies på dr.dk med de baggrundsinformationer, du som deltager i DR Panelet har afgivet ved tilmeldingen til panelet.

Hvordan fungerer DR Panelets trafikmåling rent teknisk?

Når du i dag besøger dr.dk, bliver besøget registreret ved hjælp af en cookie.

En cookie er en lille tekstfil, som placeres på din computer, mobil eller tablet, og som fortæller hvornår, hvor længe og hvor ofte et givent medieapparat besøger dr.dk. Cookien fortæller imidlertid ikke noget om personen bag computeren, tabletten eller smartphonen – vi ved med andre ord intet om brugerens køn, alder, hvor man bor i landet eller anden demografisk information.

Når du deltager i DR Panelets trafikmåling giver du DR Medieforskning lov til at kombinere et unikt bruger-id med cookie-informationen fra dr.dk, og vi får dermed med hjælp fra dine baggrundsoplysninger i DR Panelet et indblik i, hvilke typer af brugere, der benytter sig af dr.dk.

Hvad bruges data fra DR Panelets trafikmåling til?

Data fra trafikmålingen benyttes udelukkende af DR Medieforskning til kortlægning af de forskellige brugertypers adfærd på dr.dk, samt som grundlag for udvælgelse af deltagere til undersøgelser i DR Panelet om specifikke adfærdsmæssige spørgsmål i forhold til dr.dk.

Hvilke websites indgår i DR Panelets trafikmåling?

DR har udelukkende adgang til cookiedata fra dr.dk, og sammenkoblingen vil derfor udelukkende ske på baggrund af din trafik på dr.dk. Vi har med andre ord ingen information om din trafik på andre websites udover dr.dk.

Hvordan måler vi trafik på tværs af dine medieapparater?

I første omgang registreres din deltagelse i trafikmålingen på det medieapparat (fx smartphone, tablet eller computer) du bruger, når du tilmelder dig. Da mange brugere benytter dr.dk med mere end et medieapparat, er det afgørende for trafikmålingens kvalitet, at vi kan måle din trafik på dr.dk på tværs af alle de apparater, du bruger.

Af den grund bliver din trafikmålingscookie "genaktiveret" hver gang du efterfølgende deltager i en undersøgelse fra DR Panelet - uafhængigt af hvilket apparat, du benytter. På den måde sikrer vi, at al din trafik på dr.dk med tiden bliver samlet op på tværs af medieapparater. Samtidig sikrer vi også, at du fortsat er med i trafikmålingen, selvom du skulle slette dine cookies.

Hvordan sikres min anonymitet og mine data?

Cookiedata (trafikinformation) registreres og opbevares af DR’s dataindsamlingssystem. Det er således DR Medieforskning, der er dataansvarlig og databehandler. Dine data vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Jf. DR’s kontraktlige forhold med indsamlingsfirmaet, skal cookiedata altid skal være placeret i et EU-land og dermed overholde den til en hver tid gældende EU-dataforordning. Yderligere må data ikke må deles med tredjepart.

Cookiedata sammenkobles med dine baggrundsinformationer fra DR panelet. Sammenkoblingen af de to datakilder sker lokalt på DR’s servere på baggrund af et unikt ikke-personhenførbart id.

DR Medieforskning er ansvarlig for data i trafikmålingen. Dataadgang og -håndtering vil udelukkende finde sted i DR Medieforskning, og vil være placeret bag et personligt login, hvor al adgang og håndtering af data registreres. Du er som deltager i DR Panelets trafikmåling beskyttet af de samme regler for datahåndtering og sikkerhed i henhold til retningslinjer fra Datatilsynet og brancheforeningen ESOMAR, som i alle andre af DR Panelets undersøgelser – læs mere her.

DR bruger kun de sammenkoblede data i aggregeret form - dvs. at data aldrig rapporteres på personniveau, og at du som svarperson ikke vil kunne identificeres enkeltstående i det endelige statistiske materiale.

Du deltager kun i trafikmålingen med dit eget digitale samtykke. Ønsker du ikke at deltage i trafikmålingen, forsætter du blot i DR Panelet som hidtil.

Hvilke baggrundsinformationer kobles med mine trafikinformationer?

Trafikmålingen kombinerer de baggrundsinformationer, du har oplyst ved din tilmelding til DR Panelet med dine trafikinformationer. Dine baggrundsinformationer omfatter følgende:

 • Køn

 • Alder

 • Bopælskommune

 • Antal personer i din husstand

 • Alder på evt. børn i husstanden

 • Uddannelsesniveau

 • Beskæftigelse

 • Husstandsindkomst

 • Brug af tv

 • Brug af video-streamingtjenester

 • Brug af radio

 • Brug af podcasts

 • Brug af DR’s digitale medier

 • Brug af sociale medier

 • Brug af smartphone

Baggrundsinformationer indeholder ingen personhenførbare data som navn, kontaktoplysninger etc.

Her udover vil det også være muligt at koble dine trafikinformationer med besvarelser fra specifikke spørgeskemaundersøgelser i DR Panelet.

Hvor længe løber DR Panelets trafikmåling?

Trafikmålingen er fortløbende og har som sådan ingen slutdato. Du bestemmer derfor selv, hvor længe du ønsker at deltage i målingen, og du kan til enhver tid framelde dig ved at henvende dig direkte til os.

DR Medieforskning vil én gang om året bede dig genbekræfte din deltagelse, dels for at sikre at du stadig ønsker at deltage, dels for at sikre, at du er tilmeldt trafikmålingen med den mest aktuelle enhed.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk