Nyhedsbrev december 2015

En julehilsen fra DR Panelet

(Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

Med ganske få dage til jul vil vi benytte os af højtiden, og ønske dig og din familie en glædelig jul – og samtidig sige tak for året, der er gået i DR Panelet.

En hurtig gennemgang af de sidste 4 års jule- og sommerhilsner fra DR Panelet viser, at vi stort set hver gang har indledt brevet med en frase om panelets høje aktivitetsniveau – og dette års julehilsen er ingen undtagelse. 2015 har endnu engang været et særdeles produktivt år set med DR Panel-briller; vi har sammen med dig og de øvrige deltagere i DR Panelet gennemført mere end 80 forskellige undersøgelser om DR's indhold på tværs af tv, radio, web og sociale medier – og som altid har jeres input gjort en forskel og haft stor betydning for udformningen af DR's programmer.

Fra dummy til noget, der dur

En af de ting, vi i særdeleshed har beskæftiget os med i årets løb, er test af såkaldte "dummy programmer", hvor vi har inviteret deltagere fra panelet til at se et eller flere test-afsnit af en ny dramaserie eller tv-program, inden det endelige program rammer skærmen.

Når vi gennemfører dummy tests, er det ikke fordi, at redaktionen bag programmet ikke selv har en idé om, hvilke historier, de gerne vil fortælle – men i højere grad et spørgsmål om hvordan historien skal fortælles. En af fordelene ved at invitere brugerne helt ind i maskinrummet er, at I oftest får øje på noget, som redaktionen ikke selv har set – enten fordi fokus er et helt andet sted, eller simpelthen fordi man er så involveret i produktionen, at man ikke kan se skoven for bare træer.

Et godt eksempel på dette er fx underholdningsprogrammet "Vidunderbørn", som blev testet i DR Panelet umiddelbart inden premieren i november. Testdeltagernes tilbagemeldinger på programmet var overordnet set positive, og de fleste syntes godt om programmets overordnede præmis om at følge de små talenters udvikling undervejs i programmet. Til gengæld var der flere, der påpegede risikoen for, at programmet hurtigt kunne blive ensformigt, samt at det kunne virke ekstra hårdt at se børn konkurrere i forhold til ældre deltagere. På baggrund af disse tilbagemeldinger blev der justeret på en række essentielle punkter, og "Vidunderbørn" endte som et af efterårets mest populære underholdningsprogrammer.

Spots for DRs programmer

Et andet område vi har haft fokus på, er DR's brug af kommunikation for egne programmer i fx tv- og radiospots. Vi har det seneste år zoomet ekstra skarpt ind på indholdet i vores spots, og har kigget nærmere på, hvordan DR kan bruge disse små spots mellem programmerne endnu mere hensigtsmæssigt og til større glæde for seerne og lytterne. Når vi gennemfører undersøgelser om vores tv- og radiospots, foregår det typisk på samme måde, som når vi tester nye programmer: test-deltagerne bliver inviteret til at se spot-materialet inden det er endeligt færdigproduceret, og giver deres input til elementer som fortælling og forståelse; hvad fortæller spottet, hvilket program er der tale om, og hvor og hvornår kan man se eller høre programmet?

Vi får jævnligt henvendelser fra brugere, der oplever DR's spots som unødvendige og ensformige, men med det brede programudbud, DR har på tværs af tv, radio og net, kan det omvendt være svært for den enkelte bruger at danne sig et overblik over alle vores tilbud. Og netop overblikket bliver fremhævet af hovedparten af deltagerne i vores spot-undersøgelser, der oplever at spots på tværs af tv, radio og net giver dem god og brugbar information om nye programmer. Information som man måske ikke selv ville have fundet frem til – enten fordi en titel i en programoversigt ikke altid er sigende for, hvad et program egentlig handler om – eller simpelthen fordi programmet bliver sendt på en kanal, man typisk ikke selv benytter.

Juleferie i DR Panelet

Med disse ord vil vi takke af for i år. Vores hotline holder juleferie frem til mandag d. 4. januar, men du kan altid finde svar på en lang række af de oftest stillede spørgsmål om DR Panelet her www.dr.dk/OmDR/DRpanelet/Spoergsmaal-og-svar.htm. Vi glæder os til at gennemføre en masse nye, spændende undersøgelser sammen med dig i 2016.Rigtig god jul og et godt nytår.

Michael Oxfeldt DR Panelet