Nyhedsbrev juli 2020

Det er blevet tid til at ønske alle deltagere i DR Panelet en rigtig god og velfortjent sommer efter et forår, som på alle måder har været anderledes end noget andet, vi har prøvet før.

Covid-19 har været altoverskyggende, og forårets nedlukning af samfundet har haft indflydelse på stort set alt, hvad vi har foretaget os – hvad enten det har handlet om vores arbejde, samværet med familie og venner, vores fritid – og ikke mindst vores mediebrug. Også DR Panelet har været berørt af de store samfundsmæssige ændringer. Dels har store dele af DR’s programproduktioner været lukket ned i foråret, hvilket har betydet, at du højst sandsynligt har modtaget færre invitationer til undersøgelser i DR Panelet end normalt de sidste måneder. Til gengæld har vi i DR Medieforskning et stort fokus på, hvad den usædvanlige situation har af betydning for netop den måde, danskerne bruger medier på. Her har jeres input og tanker været helt uundværlige og har givet et unikt indblik i danskernes mediemæssige hverdag i en tid præget af fysiske begrænsninger.

Gamle behov i nye klæder

Ikke overraskende har nedlukningen haft stor indflydelse på vores mediebrug. Mange danskere har tilbragt flere af døgnets timer derhjemme, hvilket selvfølgelig har haft indflydelse på, hvor lang tid vi har brugt på at se tv og høre radio. Men én af de ting, der springer mest i øjnene, når man kigger på, hvilke medier danskerne har brugt i højere eller mindre grad under nedlukningen, er at det særligt er teknologier, der understøtter den sociale omgang mellem mennesker – enten fagligt eller privat – som har oplevet et boost. Mange havde sikkert hørt om Teams, Skype, Zoom og FaceTime før d. 11. marts, men det var kun de færreste, der rent faktisk selv havde benyttet sig af muligheden for at mødes face-to-face med kollegaer, familie og venner uden at være i samme rum. Det ændrede Covid-19 på: næsten hver anden voksen over 15 år har i dag selv deltaget i et online videomøde – enten i privat eller faglig sammenhæng – og blandt dem er det godt og vel 90%, der har benyttet teknologien enten for første gang eller i mere udstrakt grad end før nedlukningen.

Fælles om noget – hver for sig

Og netop behovet for at være sociale har været tydeligt – ikke kun i de sammenhænge, hvor vi rent faktisk kunne se og tale med hinanden hjulpet på vej af et webcam og en mikrofon, men også i mere overført betydning, hvor det at samles om noget – også selvom vi ikke er i samme rum – har haft stor betydning. DR’s fredagsprogram Fællessang er et godt eksempel på, hvordan fællesskabsfølelsen er blevet dyrket på tværs af landet og på tværs af generationer, og mere end 1 mio. har set med på tværs af de 13 programmer. Da vi spurgte DR Panelet om jeres tanker om programmet, var tilbagemeldingen da også forholdsvis enslydende, og der var bred enighed om, at programmet passede godt til situationen. Hvor flere fortalte om, at de normalt ikke ville se den slags programmer i tv, men at det i disse tider gav en god følelse af fællesskab, mens andre fik styret deres generelle lyst til at synge. Og så var der selvfølgelig også dem, der fulgte programmet udelukkende på grund af Filip Faber.

Kan vi tale om noget andet nu?

Men der har også været kritiske røster – ikke kun hvad angår Fællessang, men også mere generelt om hvor meget Covid-19 har fyldt i medierne. Det er klart, at de første uger efter nedlukningen på alle fronter var præget af den nye situation, og at særligt nyhedsmedierne stort set udelukkende fokuserede på corona. I takt med at situationen blev mere hverdagsagtig, blev efterspørgslen efter andre historier, vinkler og perspektiver imidlertid større – ikke kun på nyhedsfronten, men også på den øvrige sendeflade. På tværs af vores undersøgelser i DR Panelet har flere af jer efterspurgt underholdende åndehuller, der ikke handlede om coronaen og pandemiens konsekvenser og at medierne generelt giver plads til, at man også kan tale om noget andet end Covid-19.

Det er selvfølgelig altid en balancegang, men vi håber også her fra DR Panelet på, at andet halvår af 2020 kommer til at handle om andre spændende ting. På nuværende tidspunkt har vi blandt andet en stor kortlægning af danskernes forhold til kultur og DR’s kulturformidling på tegnebrættet, som kommer til at involvere rigtig mange af panelets deltagere. Derudover bliver podcast bare mere og mere populært, og vi kommer helt sikkert også til at kigge meget mere på jeres brug af det.

Med det i kikkerten ønsker vi alle en rigtig god sommer, håber I er ved godt helbred og glæder os til at høre fra jer igen på den anden side af sommerferien.

Mange hilsner

Michael Oxfeldt DR Panelet