Nyhedsbrev sommer 2015

Med sommerferien lige om hjørnet vil vi her fra DR Panelet benytte lejligheden til at ønske god sommer, og takke for din deltagelse i DR Panelets undersøgelser i årets første måneder.

(Foto: Christian Ohm Hieronymussen © DR Brugerbillede)

En af forårets helt store mediebegivenheder har været det nyligt overståede folketingsvalg, og det er vel de færreste, der ikke har bemærket de sidste ugers politiske langdistanceløb – ikke mindst grundet mediernes brede dækning af begivenheden. Også i DR Medieforskning har valget fyldt en del de seneste måneder, hvor vi har taget pulsen på danskernes holdning til og opfattelse af mediedækningen både før under og efter folketingsvalget. Resultaterne af vores undersøgelser kan du blandt andet læse mere om i vores årlige publikation ”Medieudviklingen 2015”, der udkommer på dr.dk til januar.

Ensomhed hos DR – men også hos brugerne?

Vi er i DR Panelet generelt optaget af, hvordan man som tv-seer, radio-lytter og web-bruger oplever mediernes dækning af et bestemt emne over længere tid, og vi har i den forbindelse kigget nærmere på DR’s eget tema om ensomhed, som løb af stablen fra midten af april og tre uger frem på en lang række af vores kanaler.

Vi var interesserede i at lære mere om sammenhængen mellem brugernes opfattelse af, hvad et tema er, og hvordan det opfattes af dem, der producerer det hos DR; Er temaet relevant og interessant? Hvor længe og hvor meget skal vi snakke om det samme tema? Og hvad vil man egentlig gerne have ud af at behandle temaet?

Disse spørgsmål prøvede vi at finde svar på ved at invitere en række panelister til at deltage i en dagbogs-undersøgelse, hvor man hver dag i ensomheds-temaets første uge kunne beskrive hvilke dele af temaet, man havde oplevet eller hørt om – og hvad man tænkte om det indhold, man havde set, hørt eller læst. Ikke overraskende viste resultatet af dagbøgerne, at det gode journalistiske håndværk og den uafhængige og troværdige behandling af emnet er helt essentielt for brugerne, hvilket ifølge de adspurgte også er blevet indfriet undervejs i ensomheds-temaet.

Herudover er det vigtigt, at et tema om ensomhed, som af mange karakteriseres som relevant men samtidig lidt diffust, i høj grad gøres håndgribeligt og anvendeligt; man vil altså ikke blot nøjes med at høre historier om andres ensomhed, men vil gerne have værktøjer og gode råd til, hvordan man kan hjælpe sig selv og andre i samme situation. Og kan temaet samtidig dækkes med et glimt i øjet og et smil på læben, så det ikke bliver alt for tungt, gør det absolut heller ikke noget.

Selvom de fleste af disse brugerinputs umiddelbart kan fremstå som selvfølgeligheder, er det alligevel vigtigt, at vi løbende bliver mindet om sammenhængen mellem brugernes behov og vores egne ideer, og vi arbejder hele tiden på at indarbejde disse læringer i vores programproduktion.

Nye målinger på smartphonen

Vi har henover årets første måneder i samarbejde med ca. 100 udvalgte deltagere testet en ny undersøgelsestype i DR Panelet, som vi kalder Audio Matching.

hvor seer- og lyttertalsmålinger kun handler om hvilke programmer, man ser eller hører, kan vi med Audio Matching også spørge ind til, hvorfor man ser eller hører et bestemt program – og hvad man synes om det.

Teknologien kan sammenlignes med eksisterende lydgenkendelsesprogrammer til smartphone, som fx Shazam, som identificerer hvilken musik, man lytter til. Audio Matching er med andre ord blot en slags Shazam, der kører i baggrunden på deltagernes smartphone, og kontinuerligt registrerer og matcher lydsignaler fra udvalgte programmer på tv og radio. Undersøgelsen er således en videreudvikling af den metode, man allerede i dag bruger til at måle hvilke tv- og radioprogrammer, man som bruger bliver eksponeret for.

Forskellen er blot, at hvor seer- og lyttertalsmålinger kun handler om hvilke programmer, man ser eller hører, kan vi med Audio Matching også spørge ind til, hvorfor man ser eller hører et bestemt program – og hvad man synes om det.

Deltagerne i vores undersøgelse har alle aktivt installeret Audio Matching app’en på deres smartphone, som så at sige har ”lyttet” med på det medieindhold, deltagerne har været eksponeret for på tv og radio. Når Audio Matching app’en har ”genkendt” lyden fra et udvalgt tv- eller radioprogram, har deltageren automatisk modtaget et spørgeskema direkte på deres smartphone med nogle ganske få spørgsmål om det pågældende program.

Fordelene ved denne målemetode er mange. For det første oplever deltagerne kun, at de er med i undersøgelsen, når de modtager de små spørgeskemaer på smartphonen – og man er sikker på, at indholdet af undersøgelsen altid er relevant. For det andet giver det bedre resultater, at deltagerne giver deres mening om et bestemt program til kende, mens man rent faktisk ser eller hører det – og ikke først efterfølgende, hvor oplevelsen måske ikke ligger længst fremme i bevidstheden.

Vi har i første omgang testet Audio Matching-teknologien på en række af DR’s nyhedsudsendelser på tv og radio, og takker alle dem, der har været med i forårets undersøgelser. Samtidig planlægger vi at udvide undersøgelsen til at omfatte endnu flere af vores programmer fremadrettet.

Sommerferie i DR Panelet

Sommertid er lig med ferietid – og det gælder også i DR Panelet. Der vil derfor være lavere undersøgelsesaktivitet i juli og starten af august, ligesom vores hotline heller ikke vil være bemandet dagligt.

Vi glæder os imidlertid til at starte en ny sæson op på den anden side af sommeren, og ser frem til at sende dig nye og spændende undersøgelser.

Husk at du finder svar på en lang række af de oftest stillede spørgsmål om DR Panelet i vores FAQ her. Er der særlige spørgsmål, som du ikke finder svar på, kan du skrive direkte til DR Panelets hotline her.

Tak for et spændende forår og rigtig god sommer!

Michael Oxfeldt DR Panelet