Rettigheder, retningslinjer og betingelser for DR Panelet

Resultaterne af DR Panelets undersøgelser udgør et vigtigt beslutningsgrundlag for DR's programudvikling, og ved at deltage i DR Panelet får du mulighed for at give udtryk for dine synspunkter om specifikke medierelaterede emner.

I de følgende retningslinjer og betingelser kan du læse om følgende områder:

 1. 1

  Gældende love og regler

 2. 2

  Håndtering af persondata

 3. 3

  Formål med lagring af oplysninger

 4. 4

  Typer af persondata

 5. 5

  Persondatapolitik

 6. 6

  Dataansvarlig og henvendelse

1. Gældende love og regler

DR Panelet er kvalitetsmæssig afhængig af, at så mange brugergrupper som muligt deltager i vores undersøgelser. Det er derfor afgørende, at vi følger alle gældende love og regler på området, og på alle måder driver virksomhed på en sådan måde, at befolkningen har tillid til, at vi værner om de persondata, DR Panelet har i sin besiddelse. DR Panelet gennemfører alle undersøgelser i henhold til Datatilsynet retningslinjer for indsamling og behandling af persondata.

2. Håndtering af persondata

DR Panelet indsamler ingen persondata, uden at du på forhånd er gjort bekendt med det og har givet dit elektroniske samtykke ved tilmelding til DR Panelet. Som deltager i DR Panelet bliver du i den indledende tilmeldingsundersøgelse bedt om at oplyse en række personlige kontaktoplysninger (navn og e-mail). Disse informationer indsamles udelukkende for at kunne kontakte dig i forbindelse med undersøgelsesinvitationer samt ved lodtrækning af præmier, eller hvis der i forbindelse med en undersøgelse er behov for at genkontakte deltagerne på et senere tidspunkt. Alle oplysninger behandles fortroligt, og vi sender hverken spam eller anden uadresseret kommerciel post til personer, der deltager i DR Panelets undersøgelser. Dine persondata vil aldrig kunne identificeres i det endelige datamateriale, eller på anden måde blive videregivet til 3. part.

3. Formål med lagring af persondata

DR Panelet håndteres af DR Medieforskning og anvendes til analyser og kvalitetsmålinger af DR’s programmer og produkter samt kortlægning af danskernes medievaner.

Når du tilmelder dig DR Panelet og deltager i DR Panelets undersøgelser, giver du samtykke til, at dine svar og oplysninger bliver lagret og brugt af os til analyseformål, intern oplæring og til at opfylde vores forpligtelser overfor dig – herunder overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven), DR’s dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af persondata og juridisk hjemmel for behandlingen, samt forpligtelser i henhold til public service kontrakten.

4. Typer af persondata

Persondata indsamlet i DR Panelet kategoriseres som ”Almindelige personoplysninger” og omfatter oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger).

4.1. DR Medieforskning indsamler og behandler følgende persondata om dig, når du tilmelder dig DR Panelet og deltager i DR Panelets undersøgelser:

4.1.2. Kontaktoplysninger – herunder navn og emailadresse.

4.1.3. Demografiske persondata – herunder køn, alder, husstandens postnummer, uddannelsesniveau, beskæftigelse, indkomst samt husstandssammensætning.

4.1.4. Oplysninger om mediebrug – herunder, men ikke begrænset til selvrapporteret brugsfrekvens af medieapparater og -indhold, opfattelse og vurdering af medieapparater og -indhold m.m.

4.1.5. Tekniske enhedsoplysninger – herunder, men ikke begrænset til typen af enhed, der anvendes ved besvarelse af DR Panelets undersøgelser på, browsertype og -id, IP-adresse, geo-lokation på den anvendte enhed m.m.

4.1.6. Deltager du sideløbende i DR Panelets trafikmåling, indsamles endvidere trafikdata på dr.dk og undersider hertil baseret på cookies.

5. Persondatapolitik

5.1. Indsamling og anvendelse af data og oplysninger

5.1.1. DR Panelet kan koble de oplysninger, du har afgivet i DR Panelets tilmeldingsundersøgelse med de svar, du efterfølgende afgiver ved deltagelse i vores spørgeskemaundersøgelser, fokusgrupper, enkeltinterview, workshops etc.

5.1.2. Data vil aldrig blive rapporteret på personniveau, og svarpersonen vil aldrig i det endelige statistiske materiale kunne identificeres enkeltstående.

5.2. Samtykke og frivillighed

5.2.1. Når vi indsamler persondata direkte fra dig, giver du os oplysningerne med dit samtykke. Du er ikke forpligtet til at dele dine persondata med os, men konsekvensen vil være, at du ikke kan deltage i DR Panelets undersøgelser, da dine korrekte persondata danner grundlag for DR Medieforsknings arbejde.

5.3. Videregivelse af oplysninger og data

5.3.1. Oplysninger og data indsamlet af DR Panelet vil aldrig blive videregivet til 3. part i uanonymiseret form og personhenførbare oplysninger vil aldrig kunne identificeres.

5.3.2. Vi opbevarer persondata om dig indsamlet i DR Panelets undersøgelser, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Dog vil persondata indsamlet i spørgeskemaundersøgelser i DR Panelet kun opbevares i op til 5 år fra indsamlingsdatoen.

5.3.3. Persondata indsamlet ved tilmelding til DR Panelet opbevares så længe du er aktivt medlem af DR Panelet og efterfølgende op til 5 år fra udmeldingsdato.

5.4. Ret til indsigt, berigtigelse og tilbagetrækning af samtykke

5.4.1. Idet der behandles persondata om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke persondata, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

5.4.2. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke for deltagelse i DR Panelet.

5.4.3. Vælger du at tilbagetrække dit samtykke, har det først virkning fra tilbagetrækningstidspunkt, og anvendelse af dine persondata op til denne dato kan ikke tilbagetrækkes.

6. Dataansvarlig og henvendelse

6.1. Den dataansvarlige er DR, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C, tlf. 35 20 30 40. Oplysninger kan tillige findes på www.dr.dk/kontakt.

6.2. Som offentlig institution har DR en dedikeret data protection officer (DPO), der varetager DR’s forpligtelser og ansvar på dataområdet. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af oplysninger og data, kan du rette direkte kontakt til DR’s DPO på dpo-mail@dr.dk.