DR i 2015: DR har skruet op for de danske programmer og dansk musik

DR sendte 19.485 timers dansk indhold på TV sidste år, og det er det højeste antal nogen sinde. Samtidig var der både øget lytter- og seeropbakning til DR i 2015.

DR har skruet så meget op for det danske indhold de seneste år, at DR i 2015 kunne sætte en ny rekord. For med 19.485 timers dansk indhold – eller i gennemsnit godt 53 timers danskproduceret fjernsyn dagligt på tværs af DRs seks TV-kanaler – har DR aldrig tidligere kunnet byde på så mange dansksprogede TV-timer.

Dansk musik er der også kommet mere af på DRs otte radiokanaler, for her er andelen af dansk musik vokset fra 41 til 45 procent fra 2014 til 2015.

DR har en ambition om at samle befolkningen og være for alle – og derfor er det essentielt at nå bredt ud. 96 procent af alle borgere benyttede DR ugentligt på en eller flere af DRs platforme i 2015.

Bedste TV-år siden 2004 for DR

For rigtigt mange mennesker er radio og TV fortsat de foretrukne medier. Med en seerandel på 34 procent blev 2015 det bedste TV-år for DR siden 2004. Andre får dækket deres behov for nyheder, kultur, oplevelser, underholdning og fællesskab på nettet, mens godt en tredjedel er såkaldte kombiseere, som både ser flow-TV og streamer. DRs TV-app voksede med 80 procent sammenlignet med 2014, og er nu en populær måde at tilgå DRs indhold på.

DR1 er den danske TV-kanal, der oftest kan samle en million seere eller flere ved skærmen. I alt gjorde DR1 det 107 gange i 2015, mens programmerne på alle landets øvrige TV-kanaler gjorde det tilsammen 68 gange. Det er især dramaserier, underholdning, sport og en sjælden gang ’Vores Vejr’ og TV-Avisen, som kan samle så mange om den samme udsendelse.

(Foto: © Dr)

Radiolytningen stiger igen

2015 blev også et vendepunkt for radio. Mens radiolytningen er faldet kontinuerligt siden 1990’erne, øgede de danske radiolyttere deres lyttetid sidste år. DRs radiokanaler blev hørt fire minutter mere om dagen end året før, og – med undtagelse af P2, der oplever fremgang på FM – er det især de digitale kanaler, som flere nu stiller ind på. Lytterne har således taget rigtig godt imod programændringerne på blandt andet P4 og P5, der blev gennemført i slutningen af 2014.

DR sendte i 2015 sammenlagt 104.874 timers radio, og DRs radiotilbud står stadig på tre ben. Der er store brede fællesskaber på P1, P3 og P4, musikfællesskaber på P2, P5, P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz samt et on demand-univers.

Mere debatskabende public service

DR har et vigtigt ansvar i forhold til at sætte relevante emner og værdier til debat – både det, der er store samfundsspørgsmål og ting, der mere vedrører den enkelte i det daglige. Mange emner er blevet diskuteret og debatteret på DRs forskellige flader i løbet af 2015, og i ligesom det er sket i de seneste år, er DR i stigende grad gået tematisk til bestemte emner. De er så er blevet foldet ud på net, radio, TV og sociale medier på forskellige måder, for at flest mulige fanger interesse for dem og tager del i debatten. Nogle af de centrale emner i 2015 var for eksempel ensomhed, børn med alkoholiserede forældre og behandling af den ekstraordinære flygtningesituation.

Velfærdsredaktion i Aarhus

DR har i 2015 haft særligt fokus på at styrke den regionale dækning og på at få regionale historier bredt ud til hele landet på DRs landsdækkende medier.

DR oprettede i årets løb en velfærdsredaktion, der har base i Aarhus. Redaktionen skal være med til at sikre flere dagsordensættende nyhedshistorier fra hele Danmark, og redaktionen har – med et regionalt udgangspunkt - særligt sat spotlys på de nationale velfærdsområder som folkeskole, sundhed, integration, ældrepleje og arbejdsmarked.

Et eksempel på en regional nyhedshistorie fra velfærdsredaktionen i årets løb, som fik stor landsdækkende opmærksomhed, var historien om systematiske fejl begået af en læge ansat på Sygehus Thy-Mors.

2015 har været præget af en række store begivenheder som terrorangrebene i København og Paris, flygtninge- og migrantstrømme til Europa, folketingsvalget og EU-afstemningen om retsforbeholdet. DR har dækket dem – og mange andre nyhedshistorier fra den internationale, europæiske og nationale scene - intenst.

Begivenhedsrigt nyhedsår

DR Nyheder har i 2015 fokuseret på at sætte dagsordenen med relevant, kritisk, konstruktiv og uafhængig egenjournalistik og på at levere et nuanceret og troværdigt nyhedsbillede, der var relevant både for den enkelte og for samfundet.

Valg og folkeafstemninger har meget høj prioritet i DR-regi, og både i forbindelse med folketingsvalget den 18. juni 2015 og afstemningen om retsforbeholdet den 3. december 2015 satte DR alle sejl til.

Det faktum, at nyheder i stigende grad bliver set og fulgt på mobilen, betød, at DR i 2015 lancerede en ny nyheds-app til smartphones. Den giver adgang til alle nyhedshistorier og også under sektionerne sport og vejr.

Rejsebamsen Sofus var blandt andet i Grønland. (Foto: © Plus Pictures)

Børns motorik og skolevalg

I løbet af 2015 gjorde DR Ramasjang blandt andet en del ud af at understøtte børnenes motoriske udvikling og stimulere deres koncentration i programserien ’Op & Hop’, mens rejsebamsen Sofus gennem reportager fra både Danmark, Grønland og Nepal var med til at give danske børn et indblik i, hvordan andre børn lever og har det.

Krigen i Syrien, terrorangrebene i både København og Paris og andre relevante, tidsaktuelle og svære emner er blevet taget op af DR Ultra. For eksempel behandlede kanalen i 2015 flygtningesituationen med en programserie om tre flygtningebørns rejse fra krig i hjemlandet til deres nye liv i Danmark. I en anden programrække – ’Fængslet – forbudt for børn’ var DR Ultra indenfor murene i danske fængsler sammen med to børn for at få et indblik i, hvad skyld og straf er for en størrelse.

For første gang i danmarkshistorien holdt Folketinget og Undervisningsministeriet skolevalg i 2015. Det skete for at styrke de unges deltagelse i demokratiet. I slutningen af januar gik 8.-og 9. klasser over hele landet til stemmeurnerne for at sætte kryds ved deres foretrukne parti. DR Ultra var med hele vejen, og selve valgaftenen blev sendt direkte fra Christiansborg.

Værd at dele

DRs bestyrelse vedtog i foråret 2015 en ny fireårig strategi for DR. Strategien – med hovedoverskriften ’Værd at dele’ – har fokus på at bringe DRs public service-tilbud ind i en medievirkelighed, der ser noget anderledes ud end for bare få år siden.

DRs vision er at tilbyde originalt kvalitetsindhold på relevante platforme. ’Værd at dele’-strategien har fokus på indsatser for at fastholde kvaliteten i indholdet og på at udvikle attraktive, digitale tilbud. Det er målet, at brugerne i 2018 oplever DRs digitale tilbud som jævnbyrdige med DRs radio- og tv-kanaler i dag. DR vil desuden gøre særlige indsatser på børneområdet og på nyhedsområdet, som er to public service-kerneområder, hvor udviklingen i brugernes vaner og forventninger går særligt stærkt.

Underskud på 22,5 millioner kroner

DR kommer ud med et underskud på 22,5 millioner kroner. Det var planlagt og forventet, at resultatet i 2015 ville være negativt som følge af de nye økonomiske rammer, der er fastlagt i medieaftalen for 2015-2018. Medieaftalen indebærer eksempelvis, at erhvervslicensen blev afskaffet, ligesom DR har fået omkostninger til en række nye public service-krav, som fra 2015 skal løftes af DR inden for den nye økonomiske ramme.

I DRs Økonomiplan for 2015-2018 er det forudsat, at tilpasningen til de nye politisk fastsatte økonomiske rammer sker gradvist, i takt med at effektiviseringer slår fuldt igennem. På den måde er det helt som planlagt, at DR i 2015 ender med et underskud. DR har i løbet af det seneste år fortsat arbejdet for at sikre den planlagte reduktion af omkostningerne, så økonomien forventes at være tilbage i langsigtet balance fra og med regnskabsåret 2016.

DR fejrede blandt andet sin 90 års dag med et stort show. (Foto: © Bjarne B. Hermansen)

90-års-fødselsdagen

Den 1. april 2015 var det præcis 90 år siden, at Statsradiofonien, som DR hed dengang, sendte lyd og toner ud i de danske stuer for første gang. Den runde fødselsdag blev dækket og markeret på tværs af alle DRs kanaler – både i radioen, der som det eneste medie har været med hele vejen, på tv og på de digitale medier.

Fra den 28. marts og 10 dage frem markerede DR 90-året ved at sætte sig public service og DR til debat og sætte fokus på befolkningens liv de sidste 90 år, hvor DR både har været noget for fællesskabet og for den enkelte.

Tusindvis af skoleelever fra Ringkøbing-Skjern Kommune kom ind til musikken og var i Koncerthuset i årets løb. (Foto: © Bjarne B. Hermansen)

På selve fødselsdagen var Jacob Riising og Louise Wolff værter for ’DRs 90 års show’ i Koncertsalen i DR Byen. Showet bød på en række gensyn med nogle af de mest skattede øjeblikke fra de ni årtier med DR og med nogle af de kunstnere, der har haft deres gang i DR eller har skrevet populære melodier til radio- og tv-udsendelser. Koncertsalen var fyldt med seere og lyttere fra hele Danmark, som var blevet kørt i bus fra DRs distrikter over hele landet.

En fjerdedel er børn og unge i Koncerthuset

DR Koncerthuset er hjemsted for DRs kor og orkestre, og derudover arrangerer huset næsten 200 koncerter hvert år med turnerede artister, hvor flere end 50 er målrettet til børn og unge. Koncerthuset stod i 2015 for cirka 400 arrangementer, og omkring 300.000 gæster var forbi huset. Efter DR Musikariet er blevet etableret er omkring en fjerdedel af publikum børn og unge.

(Foto: © Dr)