DR’s privatlivspolitik

Formål

Formålet med

DR
’s privatlivspolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger
DR
’s hjemmeside. Når du anvender vores andre tjenester, fx
DR
’s apps og
DR
login, eller når du kontakter
DR
, vil du her blive oplyst om, hvordan
DR
behandler dine personoplysninger i den forbindelse. Det bemærkes, at denne privatlivspolitik ikke gælder for
DR
Koncerthusets hjemmeside drkoncerthuset.dk. Du kan finde Koncerthusets persondatapolitik på deres hjemmeside.

Kort om DR

Denne hjemmeside ejes og drives af

DR
, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C, CVR-nr.: 62 78 65 15, Telefon: +45 35 20 30 40. Kontakt os via dr.custhelp.com

DR
er en selvstændig offentlig institution og er Danmarks nationale public service-selskab, som formidler nyheder, kultur, underholdning og oplysning via tv, radio, internet og mobile platforme efter radio- og fjernsynsloven.

DR’s databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo-mail@dr.dk

 • På telefon: +45 35 20 30 40

 • Pr. brev: DR Byen, att. databeskyttelsesrådgiver, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C.

Formålene med og retsgrundlaget for DR’s behandling af dine personoplysninger

DR
indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på dr.dk. på to måder:

 • Ved at brugeren selv afgiver oplysninger

 • Ved brug af såkaldte cookies

DR
’s indsamling af personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende lovgivning.
DR
’s hjemmeside dr.dk er anmeldt til
Datatilsynet
som en offentligt tilgængelig informationsdatabase og er således omfattet af bestemmelserne i lov om massemediers informationsdatabaser. Det betyder, at den behandling af personoplysninger, som er offentligt tilgængelige på dr.dk, er undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens bestemmelser. Ligeledes er
DR
’s behandling af personoplysninger, som udelukkende finder sted i journalistisk øjemed, også i vidt omfang undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens bestemmelser. Såfremt der via dr.dk foretages behandling af personoplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, eller
DR
behandler personoplysninger i ikke journalistisk øjemed, vil behandlingen ske i
overensstemmelse
med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

DR
indsamler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til
DR
. Det kan fx være i følgende situationer:

 • du deltager i vores debatter på dr.dk

 • du har oprettet et DR Login

 • du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev

 • du afgiver oplysningerne i forbindelse med brug af en af DR’s apps eller andre tjenester

 • du indsender indhold (fotos, historier, figurer m.m.) til DR

 • du deltager i en DR konkurrence

 • du kontakter DR med spørgsmål, ris eller ros, rapporterer fejl, sender forslag og nyhedstip eller sender en klage

 • du deltager i en undersøgelse

DR
’s behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af radio- og fjernsynsloven og den til enhver tid gældende public service
kontrakt
.
DR
’s behandling af dine personoplysninger er således nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse/henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som
DR
har fået pålagt, jf. artikel 6, stk. 1, litra e) i databeskyttelsesforordningen. I enkelte tilfælde sker
DR
’s behandling af dine personoplysninger på grundlag af dit forudgående
samtykke
til et eller flere specifikke formål, jf. artikel 6, stk. 1, litra a) i databeskyttelsesforordningen.

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere.

DR
bestræber sig på, at dine personoplysninger opbevares inden for
EU
og EØS.

DR
benytter sig imidlertid af
leverandører
, der behandler dine data i eller fra lande uden for
EU
og EØS. Det drejer sig om
leverandører
, som er beliggende i følgende lande; USA, Australien, Indien, Canada, Filippinerne og
Worldwide
. Vi kan oplyse, at de pågældende
leverandører
enten har tilsluttet sig
EU
-US Privacy Shield eller at
DR
og
leverandøren
har indgået
EU
’s Standard Contractual Clauses. Kopi af aftalegrundlaget kan rekvireres hos
DR
.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at forbedre brugeroplevelsen på

DR
’s digitale tjenester, f.eks. gennem analyser og målrettede undersøgelser.

Når du besøger dr.dk indsamler

DR
via cookies information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger
DR
til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på dr.dk og til at understøtte vores udbud af det indhold, som du bliver præsenteret for på dr.dk.

DR
registrerer via cookies data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og tjenester i dr.dk-universet. Disse oplysninger bliver ikke sammensat med personoplysninger, som du eventuelt selv har afgivet til
DR
, med mindre du har accepteret dette, f.eks. ved at benytte
DR
’s login.

DR
bruger forskellige analyseværktøjer, såsom Adobe Analytics og Ensighten, der bistår
DR
med at indsamle statistiske oplysninger om brugen af dr.dk.

Der opsamles ligeledes oplysninger om din

adfærd
via cookies, når du anvender
DR
’s apps.

Læs mere om

DR
’s cookie-politik på dr.dk/service/cookiepolitik.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet et

samtykke
til
DR
’s behandling af dine personoplysninger, fx i forbindelse med din tilmelding til
DR
’s nyhedsbrev, kan du til enhver tid trække dit
samtykke
tilbage.

Hvis du vælger at trække dit

samtykke
tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte
samtykke
og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit
samtykke
, har der derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Såfremt

DR
’s behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få

indsigt
i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få

urigtige
oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger

begrænset
. Hvis du har ret til at få
begrænset
behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke
, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har også ret til indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i lov om massemediers informationsdatabaser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et

struktureret
, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets

vejledning
om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til

Datatilsynet
, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvis der er tale om en klage over behandlingen af oplysninger i henhold til lov om massemediers informationsdatabaser, indgives klagen til Pressenævnet.

Facebook
Twitter