Personlige oplysninger

Nogle gange vil du opleve, at DR beder dig om at angive personlige oplysninger.

Der kan være forskellige grunde til, at DR beder om dine personlige oplysninger, men det knytter sig altid til helt konkrete formål. Fx beder vi om din e-mailadresse, hvis du ønsker at modtage et nyhedsbrev på e-mail. Eller vi beder dig om dit navn og kontaktoplysninger, hvis du bidrager med et billede eller video, så vi kan komme i kontakt med dig efterfølgende.

Vi sørger for at være tydelig omkring, hvorfor vi skal bruge dine oplysninger og til hvad. Dine oplysninger bliver ikke brugt til andre formål end dem, som du har givet dem til.

DR's indsamling af personoplysninger kan overordnet set ske med to formål:

Redaktionelle formål

Journalisterne i DR kan have behov for kildeoplysninger i forbindelse med produktion af programmer og andet indhold. Fx hvis du deltager i en debat på dr.dk eller uploader materiale vil vi bede dig om nogle oplysninger.

For denne type oplysninger gælder DR's etiske retningslinjer og Datatilsynets retningslinjer, som skal sikre, at oplysningerne bliver håndteret sikkert og forsvarligt af DR og de ansvarlige journalister.

DR som virksomhed

I andre tilfælde er det DR som virksomhed, der beder om dine personoplysninger. Fx hvis du søger et job eller opretter et DR-login.

For denne type oplysninger gælder, at behandlingen skal ske i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Herunder kan du se en række eksempler på, hvornår vi indsamler personlige oplysninger og hvordan behandlingen sker i forskellige situationer. Uanset formål, passer DR godt på dine personoplysninger.

Eksempler på redaktionelle formål:

Eksempler på DR's databehandling som virksomhed:

Læs den samlede privatlivspolitik

Vi håber, at du på disse sider får svar på dine spørgsmål og forstår vores privatlivspolitik. Men hvis du er den læseglade type, der gerne have privatlivspolitikken i én lang tekst, kan du også få det.