Om DR Koncernindkøb

DR Koncernindkøb henvender sig til nuværende og potentielle leverandører af varer og tjenesteydelser til DR. Som afdeling har vi ansvaret for de strategiske og operationelle indkøbsprocesser i DR.

Udbudsplan
DR's kontraktoversigt
Levering og fakturering

Se hvor du leverer, og hvordan du fakturerer til DR.

IgangværendeEU-udbudogannonceringer

DRs igangværende EU-udbud og annonceringer

DR'sUdbudsportal

DR har indført et elektronisk udbudssystem, hvorigennem de fleste udbud håndteres. Leverandører som ønsker at deltage i DR's udbud, kan oprette sig.