Denne side henvender sig til eksterne producenter, der producerer programmer til DRs kanaler. Her kan du finde informationer, retningslinjer og specifikationer for eksternt producerede programmer og få svar på de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med produktion og levering af programmer til DR.

Programetik

DR har som uafhængig public service-station en række kerneværdier, som også de eksterne tv-producenter skal leve op til, når de producerer programmer til DR.

Vejledningerogretningslinjer

Her finder du vejledninger om rettigheder, arkivindhold, kreditering og tekniske specifikationer

DR'sstandardkontrakter

Her finder du DRs standardkontrakter for eksterne produktioner. DR arbejder med fire typer af aftaleformer for eksterne produktioner, som beskrevet kort herunder.

Rapporterings-skemaer

Når du leverer programmer til DR, skal du oplyse en række informationer vedr. medvirkende, ophav og lokalitet og levere produktionsbudgettet i DRs skabelon.