Arbejdstid/plan for børnemedvirkende

Børn/unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige beskyttelsesregler for unge. Reglerne skelner mellem, om de unge går i skole eller ej, og varierer efter de unges alder. Få mere information om regler for arbejdstid, hviletid og fridøgn gældende for børn under 18 år her.

På baggrund af reglerne skal producent forud for opstartsmøde ml. producent og DR udarbejde en så realistisk som mulig plan for den børnemedvirkende ift. optagedage, andre relevante datoer, tidspunkter mv., som vedrører den børnemedvirkende. Ved opdateringer af planen skal DR underrettes, således at DR er bekendt med den børnemedvirkendes arbejdstid. For yderligere relevant information henvises der til: ”Bekendtgørelse om unges arbejde”, som omfatter beskæftigelse af unge under 18 år ved arbejde for en arbejdsgiver.

Facebook
Twitter