Introduktion til produktioner med børnemedvirkende

Download DR's ’Retningslinjer for produktioner med børnemedvirkende'

(Foto: STV Production A/S © Type 2)

DR har længe haft fokus på børnemedvirkende og DR’s håndtering af disse. Der har imidlertid ikke eksisteret generelle retningslinjer for håndtering af børnemedvirkende i hverken interne eller eksterne produktioner til børnemålgruppen.

Børn, der arbejder i underholdningsbranchen, er ikke beskyttet af arbejdsmiljøloven på samme måde som andre børn, der arbejder. I januar 2017 udgav Børnerådet rapporten ”Der skal være én, der kun passer på børnene”. Undersøgelsen, som er et studie af børn, der arbejder i underholdningsbranchen, viser, at børn ofte oplever urimelige arbejdsvilkår samt at nogle børn slet ikke er beskyttet af lovgivningen. På baggrund af rapporten efterlyste Børnerådets formand bedre beskyttelse og håndhævelse af loven.

DR har i efteråret 2017 deltaget i et stormøde – indkaldt af beskæftigelsesministeren – om beskyttelse af børn i underholdningsbranchen. Som opfølgning på stormødet nedsatte Arbejdstilsynet en arbejdsgruppe bestående af deltagerne på stormødet med det formål at samle op på de konkrete idéer, der kan forbedre børns vilkår i underholdningsbranchen. Arbejdsgruppen mødtes første gang i december 2017, hvor DR fremlagde retningslinjerne og tankerne bag.

De overordnede rammer vedrørende retningslinjerne er fremlagt og drøftet med Producentforeningen, som støtter op om initiativet.

Det overordnede koncept

Retningslinjerne består af en række elementer, hvoraf nogle er obligatoriske og andre er ikke-obligatoriske. Omfanget af udvalgte obligatoriske elementer kan desuden drøftes. Derfor foretager DR altid en vurdering af det enkelte projekt i samarbejde med producenten, hvor rollefordeling også aftales. Således vil det variere fra produktion til produktion i hvilket omfang flere af elementerne skal medtages. Det vil ved hver produktion reguleres i kontrakten, såfremt udvalgte elementer udgår, der er behov for at uddybe udvalgte elementer, eller hvis der er behov for at tilføje elementer, der ikke er beskrevet i retningslinjerne.

Projektvurderingen foretages af DR’s redaktør og foretages ud fra følgende vurderingsparametre:

 • Omfang: Er der tale om en mindre eller større produktion? Hvor meget tid/hvor mange optagedage forventes det, at den børnemedvirkende afsætter?

 • Genre: Er det en faktaproduktion, fiktionsproduktion eller er der tale om nyheder?

 • Emne: Er der tale om et særligt følsomt emne inden for den pågældende genre?

 • Periode: Vil produktionen forhindre den børnemedvirkende i at deltage i sin skolegang mv.?

 • Eksponering, herunder sociale medier: Det drøftes, om barnet i særlig grad vil blive massivt eksponeret, herunder om det kan være skadeligt for barnet at medvirke.

 • Alder: Barnets alder medtages også i vurderingen.

Det vurderes også fra produktion til produktion, om der stilles særlige krav til kompetencer, uddannelse, alder mv. ved de respektive medarbejdere, som skal løse de forskellige opgaver. Fx om sociale medier (private konti) skal håndteres af en person med særlig viden vedrørende digitale medier mv.

Det bemærkes, at DR har et øget fokus på og er særligt opmærksomme på udfordringerne vedrørende sociale medier, herunder de faldgruber som aktualiseres ved børns tilstedeværelse på disse platforme.

  Retningslinjer for produktioner med børnemedvirkende

  I forbindelse med produktioner med børnemedvirkende i produktioner henvendt til børnemålgruppen har DR udarbejdet ’Retningslinjer for produktioner med børnemedvirkende’, som er gældende for både interne og eksterne produktioner. DR er opmærksom på, at børn kan medvirke i programmer, hvis målgruppe er ældre end børnemålgruppen. Retningslinjerne vil dog i første omgang vedrører produktioner henvendt til børnemålgruppen.

  Indhold:

  • Aftaleindgåelse

  • DR’s etik

  • Opstartsmøde mm. producent og DR

  • Casting

  • Arbejdstilladelse

  • Forsikring

  • Børneattester

  • Arbejdstid/plan for børnemedvirkende

  • Premøde mm. producent og forældre

  • Kontraktmøde

  • Børneansvarlig (kan drøftes)

  • Udarbejdelse af plan for tilstedeværelse på og håndtering af private sociale medier-konti (kan drøftes)

  • Social medie-medarbejder (kan drøftes)

  • Orienteringsmøde for medvirkende vedrørende presse og sociale medier (kan drøftes)

  • Orientering til DR

  • Evaluering til DR

  • Den gode afslutning

  • Øvrige særvilkår (kan drøftes)

  • Klageindgivelse (til børn/forældre)

  Download retningslinjer