Dokumentarfilm og visning af nye, danske spillefilm

Se her hvordan du kan komme med projektforslag til dokumentarfilm, produceret i samarbejde med DFI, og visning af nye, danske spillefilm.

Dokumentaren Q's barbershop er et godt eksempel på en dokumentarfilm produceret i samarbejde med DFI. (Foto: Betina Garcia © (c) DR)

Dokumentarfilm produceret i samarbejde med DFI

Ansøgningsproces

Dokumentargruppen i DR gennemgår nye projektforslag én gang om måneden (undtaget juli måned).

Som udgangspunkt bestræber vi os på at gennemgå ansøgninger den første onsdag i måneden. Derfor skal man sende ansøgninger inden den sidste hverdag i måneden, så vender vi tilbage med feedback inden for den første uge i måneden.

Send altid ansøgning og projektforslag til Ida Høyer Bom, projektleder for dokumentarfilm produceret i samarbejde med DFI, på IDBO@dr.dk eller ring på +45 22284454, hvis du har nogle spørgsmål.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse: En klar beskrivelse af ideen

 • Bud på dansk arbejdstitel

 • Produktionsplan

 • Budget

 • Finansieringsplan

 • Visuelt materiale

 • Evt. promo, trailer, prøveoptagelser

Dokumentargruppen

Dokumentargruppen, der udvælger og arbejder med dokumentarfilm lavet i samarbejde med DFI, består af:

 • Peter Rosberg, publiceringschef, DR Medier

 • Ida Høyer Bom, dokumentarindkøber og projektleder for dokumentarfilm produceret i samarbejde med DFI, DR Medier

 • Anders Bruus, dokumentarredaktør og dokumentarindkøber, DR Medier

 • Signe Bruntse, dokumentarredaktør og dokumentarindkøber, DR Medier

 • Anders Thomsen, dokumentar- og faktaredaktør, Fakta og aktualitet, DR Medier

 • Søren Klovborg, redaktør, dokumentarfilm og Horisont, DR Nyheder

Hvis DR vælger at engagere sig i et dokumentarprojekt bliver enten Anders Thomsen, Anders Bruus eller Signe Bruntse tilknyttet som redaktør på projektet. Alt afhængig af størrelsen på DR's økonomiske investering følger redaktøren projektet i mere eller mindre grad fra start til slut for bl.a. at sikre, at projektet udvikler sig i overensstemmelse med oplægget, at DR’s juridiske og etiske retningslinjer overholdes samt for at understøtte filmenes gennemslagskraft.

Baggrund

Med medieaftalen for 2019-2023 blev DRs filmforpligtelse omlagt fra en kulturstøtteordning, hvor DR årligt var forpligtet til at støtte dansk film med 65 mio. kr. årligt i gennemsnit til i stedet at engagere sig i dansk film på markedsvilkår. DR skal ifølge medieaftalen engagere sig i samme omfang af titler som tidligere dvs. i gennemsnit 14 spillefilm og 23 kort- og dokumentarfilm om året.

Med omlægningen af filmforpligtelsen ændres vilkårene for DR’s engagement i dansk film fra at være bestemt af standardkontrakter til at være baseret på forhandling på markedsvilkår.

Efterspørgsler

DR skal fortsat engagere sig i gennemsnitligt 23 kort- og dokumentarfilm om året. I DR’s udvælgelse af projekter og omfanget af det efterfølgende engagement lægges der vægt på, at projekterne bidrager til DR’s overordnede strategi for dokumentarer og DR’s ambition om at være danskernes foretrukne dokumentar-destination.

Dokumentarer udgør en hjørnesten på DRTV, hvor DR hver mandag publicerer en dokumentarpakke med en blanding af egenproducerede og indkøbte dokumentarer, herunder både danske dokumentarer samt de bedste dokumentarer fra udlandet, der har relevans i en aktuel dansk virkelighed.

DR vil som udgangspunkt fordele de 23 kort- og dokumentarfilm i 15 film/serier målrettet unge og voksne samt otte film/serier, der målrettes børn. Af de 15 film målrettet unge og voksne prioriteres særligt seks film, hvor DR i særlig grad fokuserer sit engagement både ift. økonomi, redaktionel støtte samt den endelige lancering af filmene. De særligt prioriterede dokumentarer skal som udgangspunkt omhandle danske emner. De resterende ni film vil være en blanding af internationale emner og smallere danske emner.

Forventet fordeling af kort- og dokumentarfilm

 • 6 særligt prioriterede dokumentarer:

 • 2 stk. A+ dokumentarer (brede dokumentarer) som fx ’Scandinavian Star’.

 • 2 stk. B dokumentarer (specialiserede dokumentarer) som fx ’Ejersbo´.

 • 2 stk. C dokumentarer (særligt målrettet unge) som fx ’Gina Jaqueline – Midt i en drøm´

 • 9 øvrige kort- og dokumentarfilm indenfor smallere danske emner eller internationale emner som fx ’De sidste mænd i Aleppo’.

 • 8 kort og dokumentarfilm målrettet børn som fx ’Fodboldpigerne’.

Denne fordeling afhænger betydeligt af, hvilke projekter der kommer ind fra branchen, og fungerer som et udgangspunkt for at sikre variation og et godt samarbejde.

For uddybning af A+, B, C dokumentarer, samt de øvrige efterspørgsler og ansøgningsproces mm. se venligst nedenstående præsentation:

Dokumentardag

’Vor mand i Amerika’ er et godt eksempel på en spillefilm, hvor DR har købt visningsret. Filmen er støttet af DFI. (Foto: Christian Geisnæs/Nimbus Film)

DR køber visninger til nye, danske spillefilm – ofte i samarbejde med DFI

Ansøgningsproces

Arbejdsgruppen for engagement i nye danske spillefilm i DR gennemgår nye projektforslag én gang om måneden (undtaget juli måned).

Som udgangspunkt bestræber vi os på at gennemgå ansøgningerne den første torsdag i måneden. Derfor opfordres man til at fremsende ansøgninger inden den sidste hverdag i måneden, så vender vi tilbage med feedback inden for den første uge i måneden.

Send altid ansøgning og projektforslag til Ditte Christiansen, projektleder for spillefilm og co-produktioner til DR og DR Drama, på dich@dr.dk og på drama@dr.dk eller ring på +45 51299098, hvis du har spørgsmål.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Manuskript eller projektbeskrivelse, der klart beskriver filmen, dens cast og holdet bag

 • Overordnet tidsplan

 • Budget

 • Finansieringsplan

 • Visuelt materiale, hvis det findes

 • Evt. prøveoptagelser

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen, der udvælger de nye danske spillefilm, består af:

 • Peter Rosberg, publiceringschef, DR Medier

 • Christian Rank, dramachef, DR Kultur

 • Ditte Christiansen, projektleder, DR Drama/Kultur

Hvis DR vælger at engagere sig i en given film, følger projektlederen filmens tilblivelse fra start til slut. Publiceringschefen og dramachefen inddrages efter behov og til visninger undervejs og tæt på filmens færdiggørelse og/eller til filmens biografpremiere.

Baggrund

Med medieaftalen for 2019-2023 blev DR’s filmforpligtelse omlagt fra en kulturstøtteordning, hvor DR årligt var forpligtet til at støtte dansk film med 65 millioner kroner årligt i gennemsnit til i stedet at engagere sig i dansk film på markedsvilkår. DR skal, ifølge medieaftalen, engagere sig i samme omfang af titler som tidligere – det vil sige i gennemsnit 14 spillefilm og 23 kort- og dokumentarfilm om året.

Med omlægningen af filmforpligtelsen ændres vilkårene for DR’s engagement i dansk film fra at være bestemt af standardkontrakter til at være baseret på forhandling på markedsvilkår.

Efterspørgsler

DR skal fortsat engagere sig i gennemsnitligt 14 spillefilm om året. I DR’s udvælgelse af projekter og omfanget af det efterfølgende engagement lægges der vægt på, at projekterne bidrager til DR’s ambition om at have et bredt udvalg af de bedste nye danske film til danskerne. DR efterspørger derfor film til alle aldersgrupper indenfor alle fiktionsgenrer. DR efterspørger særligt store danske film med populære skuespillere og stor gennemslagskraft med henblik på at vise danskerne en stor dansk film prime time den 1. januar på DR1 og ved højtider. Ellers indgår de nye danske film i et af DR’s populære filmslots på DR1 eller DR2 og på DRTV. Film til DR3 og til DR Ultra målgruppen vises udelukkende på DRTV.

Forventet fordeling af filmene

 • 2 titler til DR1/DRTV (A+). Titlerne er til det brede publikum og skal gerne kunne samle danskerne, gerne omkring højtider.

 • 7 titler til DR2/DRTV (B). Titlerne skal være for et mere specialiseret publikum. Det kan eksempelvis være kunstneriske film, som man før så på DRK eller politiske dramaer, som man også tidligere fandt på DR2.

 • Minimum 2 film til unge/DRTV (C). Titlerne er til DR3’s kernepublikum. Idet DR3 er en digital kanal, er det centralt med On Demandrettigheder så målgruppen kan tilgå filmene.

 • Minimum 3 film til børnemålgrupper/DRTV. Titlerne er primært til de store børn under DR Ultras brand, som også er en digital kanal, hvor det er centralt med On Demand rettigheder, så målgruppen kan tilgå filmene.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk