Info til producenter

Vi glæder os til at invitere jer til pitchdage den 27.-29. maj 2020. Her finder I vores efterspørgsler for 2021 i helt overordnet form.

Kære producent,

Vi glæder os til at invitere jer til pitchdage den 27.-29. maj 2020. Nedenfor finder I vores efterspørgsler for 2021 i helt overordnet form – de uddybende briefs kan rekvireres hos Sascha Lønholdt sabu@dr.dk

Ønsker du/I at deltage i pitchdagene, har vi behov for at vide, hvilken kanal og område I ønsker at pitche til samt antal pitch.

Tilmelding sker på drmedier@dr.dk seneste mandag den 18. maj. Derefter vender vi retur med tidspunkt og det tekniske set up, der afhænger af, hvordan corona-situationen ser ud på det tidspunkt.

De bedste hilsner

DR Medier

DR1 efterspørger

 • DE EPISKE DOKUMENTARER OG HYBRIDER Til DR1’s primetime efterspørges episke fortællinger, som kan udgøre fakta-genrens og dokumentarens modstykke til fiktionen. Vi leder efter dokumentariske fortællinger, der kombinerer et stærkt public service-why med en dramaturgi eller fascination af filmiske dimensioner, som viser os, at virkeligheden faktisk indimellem overgår fiktionen. Fakta-produktioner, hvor man som seer læner sig tilbage i stolen og bliver forført af den store tv-oplevelse.

 • KULTUREN SKAL VÆKKES TIL LIVE FOR ALLE DANSKERE Det er en central ambition for DR1 at bringe kulturen i spil for alle danskere, også de danskere, som ikke i forvejen knuselsker kulturen. Og her er det afgørende, at vi ikke tænker kultur som formidlingen af viden om en specifik kunstart eller kunstform. Vi skal forsøge at bryde med den traditionelle rammesætning, så tilbuddet ikke stivner i sine kendte former, og så vi ikke i tilstrækkelig grad får udnyttet de vinkler og indgange, der giver fascination, identifikation, overraskende perspektiver eller gode historier, som bringer kulturen til live, så den sætter aftryk.

 • PÅ OPDAGELSE I DANSKERNES LIV OG VIRKELIGHED DR1 leder efter inspirerende og livsbekræftende programmer, som tager livtag med og går på opdagelse i danskernes liv og virkelighed. Programmer, hvor mødet med danskernes mangfoldighed gør os klogere på hinanden og samtidig hjælper os til at forstå, rykke og rumme os selv.

 • SAMFUNDET SET MED MENNESKERS ØJNE. Som en del af DR1’s samfundsbånd efter den sene TV-avis, efterspørger vi til 2021 bud på faktaprogrammer, hvor den menneskelige vinkel er indgangen og nøglen til at kaste nyt lys på vores samfund. Programmer, hvor danskernes liv er den prisme, vi undersøger samfundet igennem, og hvor den centrale målestok i behandlingen af samfundstendenser og -udfordringer er deres menneskelige konsekvenserne.

 • DR1’s LABORATORIUM: DE STORE SPØRGSMÅL SAT UNDER LUP. Vi fortsætter jagten på ”det, vi alle taler om”, som kombinerer ’must see’ med et tydeligt public service-why. Præcist som i ’Gift ved første blik’ og ’Øen – en ny begyndelse’, hvor vi sætter nogle af vores normer og værdier til debat og samtidig udfordrer modige mennesker til at tage deres liv op til revision i nyskabende tv-eksperimenter.

 • WEEKEND FOR HELE DANMARK. Hos DR skal alle danskere møde et inkluderende fællesskab, som dyrker samværet og samtalen om det der bevæger os og betyder noget for os. DR skal dyrke generationsfællesskabet, hvor vi deler særlige oplevelser, der skaber fælles minder, hvor vores samvær bliver til samhørighed, og hvor vi glædes og inspireres sammen.

 • FYRTÅRNSSERIE TIL TVÆRGÅENDE TEMASATSNING I 2022. Vi leder efter bud på en fyrtårnsserie til DR1 til 2022, som kan samle befolkningen på samme måde som ’Historien om Danmark’ og ’Vilde, vidunderlige Danmark’ har gjort i hhv. 2017 og 2020. Serien skal skabe fællesskaber på tværs af aldersgrupper og sociale segmenter ved at levendegøre den helt store fortælling om noget af det, vi alle har til fælles i Danmark.

DR2 efterspørger

 • NØRDERNES OG ORIGINALERNES LEGEPLADS. Der efterspørges til late-night-båndet efter ’Deadline’ programserier indenfor politik, tro, kultur og historie, hvor selve rammen eller præmissen for programmet skal give et nyt take på genren.

 • SAMFUNDETS MASKINRUM OG DE BLINDE VINKLER. Som en del af DR2’s primetime efterspørges serier om samfund og politik, som viser os virkeligheden fra nye og overraskende vinkler og sætter vores omverden i nyt lys.

 • KULTUREN UD AF DE VANTE RAMMER. Som en del af DR2’s kultursøndag efterspørger DR2 i primetime specialiserede kulturserier, som rager op og stikker ud, og tager kulturen ud af de vante, støvede rammer.

 • SAMTIDEN SET I BAKSPEJLET. Som en del af DR2’s historieonsdag efterspørger DR2 i primetime specialiserede enkeltstående historie-dokumentarer og -serier, som dyrker historien som en del af vores DNA, og hvem vi er i dag.

 • SATIRE TIL DRTV - OG DR2. DR er med 'Tæt på sandheden og 'Ugen plus det løse' lykkes med at lave aktualitetsformater, som de 15-39-årige i særlig grad tager til sig. Det vil vi bygge videre på i 2021, hvor vi ønsker at tilbyde satirisk aktualitet hele året.

 • DR2 TEMALØRDAG. DR2 Temalørdag er fascination, relevans og engageret indblik - tilrettelagt og formidlet af ildsjæle. Det er et af DR2’s ældste, mest sete og stærkeste programbrands. Temalørdag skal fremadrettet også interessere et publikum på DRTV, og det betyder at programmets præsentation, form og indhold skal skærpes og tænkes ind i dit programforslag

DR3 efterspørger

 • HUDLØS ÆRLIG LIVSGLÆDE TILBAGE PÅ DR3. DR3 er altid hudløst ærlig og skal stadig gå helt tæt på dét at være et ungt menneske i dag - men at være ærlig er ikke det samme, som at have det svært. Derfor efterspørges følgereportager, som både overrasker i form og indhold, og som har mere livsglæde end dystopi i sig.

 • DR3 FIKTION FORLÆNGER VIRKELIGHEDEN. Fiktion er en hjørnesten for DR3, som skildrer og dramatiserer den vanvittige, rørende, svære, forvirrende og underfundige virkelighed, som er målgruppens hverdag. DR3 søger derfor fortællinger, der er identificerbare og vedkommende, som kunne være sket i virkeligheden, men fortælles bedst som fiktion.

 • DR3 RENSER UD – VERDEN BLIVER MERE OG MERE ABSURD. Denne efterspørgsel handler om reportageserier, eksperimenter og events, der behandler lige præcis dét, vi bliver nødt til at snakke om. Noget vi har overset eller det, der blevet en selvfølgelighed, selvom det er fuldstændigt absurd? Det vil DR3 rense ud i, så livets absurditeter og samfundstendenser ikke koger over.

 • DR3’S KENDTE KARAKTERER I NYE KLÆDER.I stedet for at en sæson to eller en klassisk spin off spørger vi, om vi kan tage på en ny rejse med en eller flere af vores medvirkende i en serie, der giver os mulighed for at lære dem – og dermed os selv – endnu bedre at kende.

 • ÅRGANG 0 PÅ DR3. DR3 er på udkig efter sin helt egen ”Årgang 0”. En serie, som med udgangspunkt i miljøer, arenaer eller en bestemt type af cast, giver vores målgruppe lyst til at følge med flere gange i løbet af året – flere år i streg.

DR2+ efterspørger

 • DIN HISTORIE – ARKIV BRAGT TIL LIVE MED DRAMAKROG I NUTIDEN. DR2+ tager kampen op mod det, eksperterne kalder de unge generationers historieløse nutidskultur. Det gøres ved at efterspørge formater, der blander nutid og fortid, og hvor det karakterbårne nutidslag taler sammen med arkivet. Modsat den klassiske historiedokumentar har nutidsfortællingen også en fremdrift, karakteren har en udvikling og modstand, så seeren får en afkodelig nutidig krog at holde fast i.

 • NOSTALGITRIPPET – HISTORIER FRA FORTIDEN, DER FORTÆLLER HVAD DU ER FORMET AF. DR2+ efterspørger også historieformater, der med nostalgien som omdrejningspunkt skaber et helt særligt arkivbåret safespace for målgruppen. Fortællingerne skal være målgruppens deep-dives i historiske og kulturhistoriske fænomener, der har formet dem og haft/ har kæmpestor betydning for dem, og derfor også peger ind i, hvem de selv og samfundet er nu.

 • OK BOOMER – DE PROVOKERENDE SPØRGSMÅL TIL KUNST- OG KULTUR-ESTABLISHMENT. I en brydningstid, hvor en ny generation snart tager over for boomer-generationen på kulturmagtens tinder efterspørger DR2+ karakterdrevne reportageserier, der fra målgruppens perspektiv stiller de, nogle gange banale, men kritiske og provokerende spørgsmål til kulturestablishmentet.

 • DIN DØR TIL VERDEN – HISTORIER, DER GIVER DIG LYST TIL SAMFUNDETS STORE OG SMÅ SPØRGSMÅL. DR2+ er den alternative indgang til at forstå og interessere sig for samfundets store og små spørgsmål. Derfor efterspørger vi karakterdrevne reportageserier, der med karakterer, der selv er viklet ind i historien undersøger de samfundsforhold og -fænomener, der i særlig grad vedrører målgruppen.

Info til producenter

DR udlægger hvert år en del af DRs produktion til eksterne producenter. Kravene til DR's udlægning fremgår af DRs public service-kontrakt. I kontrakten er specificeret en række tiltag, der skal fremme dialogen mellem DR og de eksterne producenter.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk