Danskerne ser stadig tv-nyheder

Selv om der har været et fald i tv-seningen på en tredjedel siden 2012, er forbruget af tv-nyheder ikke faldet.

Hvor det kun er hver femte af de 15-24-årige, der dagligt får nyheder via tv, gælder det næsten alle i den del af befolkningen, der er over 65 år. (Foto: Petra Kleis)

Selv om danskerne er i hastig bevægelse fra traditionelt tv mod streaming, er tendensen ikke så tydelig på nyhedsområdet, som når det drejer sig om eksempelvis fiktions-, livsstils- og reality-programmer. Mange foretrækker stadig at se en nyhedsudsendelse live i fjernsynet frem for on demand, efter at udsendelsen er produceret og dermed måske også allerede en smule forældet.

- Tv-nyheder er fortsat grundpillen i mange danskeres nyhedsbrug, men der er selvfølgelig forskel på brugen i de forskellige livsfaser, skriver medieforsker Henrik Gregor Knudsen i rapporten ’Medieudviklingen 2019’, som DR Medieforskning udgiver torsdag den 23. januar.

Ifølge tal fra en undersøgelse, som Megafon har gennemført for DR, er det 56 procent af danskerne, der dagligt får deres nyheder via tv.

- Tallet har været let faldende de senere år. Men tv er fortsat det næststørste nyhedsmedie og er fortsat kun overgået af digitale nyhedstilbud som nyhedssider og -apps, der dagligt bliver benyttet af 66 procent af danskerne. Selv om der har været et fald i tv-seningen på en tredjedel siden 2012, er forbruget af tv-nyheder i nogle tilfælde stabilt eller ligefrem stigende, forklarer Henrik Gregor Knudsen.

Dette har blandt andet kunnet mærkes hos TV-Avisen klokken 18.30 på DR1 og Deadline på DR2, ligesom TV 2 News kom ud af 2019 med et rekordhøjt tidsforbrug.

Ingen udenlandsk konkurrence

- En medvirkende forklaring til, at nyhederne holder stand er blandt andet, at ingen udenlandske streamingtjenester producerer nyheder. Så det er svært at komme uden om DR1 og TV 2, hvis man vil opdateres på, hvad der sker i Danmark, siger Henrik Gregor Knudsen.

Som nævnt er der forskelle på, hvor meget yngre og ældre ser tv-nyheder. Men det er der ikke noget nyt.

- De ældre målgrupper har altid set mere tv og været mere interesserede i nyheder end de yngre, der først rigtigt begynder at interessere sig for skatteprocenter og normeringer i landets daginstitutioner, når alderen tilsiger det, siger Henrik Gregor Knudsen. Hvor det kun er hver femte af de 15-24-årige, der dagligt får nyheder via tv, gælder det næsten alle i den del af befolkningen, der er over 65 år.

- Blandt unge er sociale medier den suverænt største nyhedskilde, og 52 procent af de unge får dagligt deres nyheder på for eksempel Facebook. Det skyldes ikke nødvendigvis, at unge synes, at nyheder på sociale medier er specielt meget bedre end andre former for nyheder, men nok snarere, at de unge i forvejen tilbringer rigtig meget tid på de sociale medier og dermed uundgåeligt bliver eksponeret for nyheder, siger Henrik Gregor Knudsen og tilføjer, at nyheder på sociale medier også fylder meget i andre aldersgruppers medieforbrug generelt.

Selv om flere dagligt får nyheder fra hjemmesider og apps end via fjernsynet, opleves de to medier omtrent lige vigtige, når man spørger danskerne hvilket nyhedsmedie, der vil have sværest ved at undvære. Faktisk vil danskerne have lidt sværere ved at undvære tv end nyhedssider og -apps, og selv i den yngre del af befolkningen tillægges tv-nyhederne relativ stor betydning.

TV-Avisen på central plads

Tv-mediets særlige status bliver endnu tydeligere, når man beder befolkningen angive det vigtigste danske nyhedsmedie for samfundet. Her svarer 39 procent TV-Avisen – efterfulgt af Nyhederne på TV 2 og TV 2 News. Først på fjerdepladsen finder man et digital nyhedstilbud i form at dr.dk, og selv hvis man lægger alle de digitale nyhedstilbud sammen, er det ikke nok til at gøre tv-nyhederne rangen stridig.

- Når tv-nyhederne trods faldende seertal fortsat opleves vigtige, skyldes det formentlig, at de stort set er lig med DR og TV 2. Formidlingen af nyheder via tv er så at sige institutionaliseret til forskel fra nettet, der er et kludetæppe af alskens mere eller mindre lødige nyheder fra en række mere eller mindre kendte afsendere, siger medieforsker Henrik Gregor Knudsen fra DR Medieforskning.