Medieforskere: ’Podcasts er blevet et personligt rum af luksustid’

I rapporten ’Medieudviklingen 2020’ har medieforskerne Rasmus Kidde og Peter Niegel set nærmere på, hvilke behov podcast dækker, og hvad vi i grunden lytter til.

26 procent lytter nu til podcast hver uge. (Foto: © (Foto: Agnete Schlichtkrull © Type 1))

Der er blevet talt meget om podcast de seneste år, og de er også blevet flittigt hørt. For hvor det i 2013 var hver 20. dansker, der hørte podcast ugentligt, er tallet nu oppe på mere end hver fjerde – eller 26 procent.

Det fremgår af rapporten ’Medieudviklingen 2020’ fra DR Medieforskning, som netop er udkommet. I rapporten har de to medieforskere Rasmus Kidde og Peter Niegel blandt andet undersøgt danskernes podcastbrug indgående for at blive klogere på, hvilke behov podcast dækker, og hvad der er for noget indhold, forskellige danskere lytter til.

- Podcast er i overvejende grad et personligt medie, hvor man lytter for og med sig selv. De sædvanlige kompromiser, der bliver indgået foran fjernsynet fredag aften, eller når morgenradioen kører, er ikke til stede, når man hører podcast. Her bliver der skabt et personligt rum af luksustid med egne interesser i højsædet. Podcastmediet har på få år været igennem en rivende udvikling - både hvad angår udbredelsen af lytningen, men også i forhold til hvordan og til hvad, der lyttes, noterer de to medieforskere i rapporten.

De største forbrugere af podcast er danskere mellem 15-24 år og 25-31 år, men også de 32-46-årige hører oftere end gennemsnittet. Færrest ugentlige lyttere er der i gruppen over 65 år. Tallene i medieforskernes gennemgang stammer blandt andet fra en analyse af det danske podcastmarked, som DR Medieforskning har foretaget i årets løb.

Viden spiller en central rolle

Traditionelt har podcast måske af nogen været forbundet med noget nørdet – men det er nu ikke som pligtstof eller ’lektielæsning’, podcastlytterne bruger det, siger Rasmus Kidde og Peter Niegel.

- Underholdning, afslapning og afkobling fra hverdagsræset udgør nemlig de vigtigste behov, når man tager høretelefoner på og lukker verden ude. Særligt de helt unge forventer, at podcasts er både sjove og underholdende. Når det er sagt, så spiller viden stadig en central rolle i podcastverdenen, konstaterer de.

Selv om underholdning er vigtigt, kommer mange podcastlyttere også ’for at få noget mere med, når de hører podcasts’, fremhæver Rasmus Kidde og Peter Niegel.

- De ønsker at blive klogere og at kunne fordybe sig i et stofområde, som netop de finder særligt spændende, og her er ’spændende’ netop nøgleordet. For viden skal ikke bare formidles i fakta-form. Podcastlytterne vil rives med af spændende og nærværende fortællinger, som er fortalt af værter, der har noget på hjerte, og som brænder for at formidle det. Podcastmediet forventes altså at trække på nogle af de underholdningsgreb, vi kender fra tv-streamingmarkedet, men fordi viden er så central en driver for podcastlytningen, kan informativ underholdning siges at være podcastmediets credo.

I ’Medieudviklingen 2020’ gennemgår de to medieforskere nogle af de genrer, der er størst efterspørgsel på, og allerstørst er samfundsstoffet og nyheder, hvilket hænger sammen med behovet for viden.

Samfundsstof og nyheder er et hit

Særligt nyhedsgenren er med The New York Times’ The Daily i spidsen stormet frem på det internationale podcastmarked, og herhjemme har især DR’s nyhedspodcast ’Genstart’, der havde premiere kort tid før coronanedlukningen i marts, fået mange lyttere med ombord. Men også ’Du lytter til Politiken’ og Zetlands ’Helikopter’ leverer dagligt nyheder i podcastformat til en del.

Mens særligt kvinder, men dog også mange mænd, kaster sig over podcasts om kriminalsager, efterforskninger og dødsfald – såkaldt true crime, står mændene stort set alene om forbruget af sportspodcasts. Og specielt fodboldpodcasts vælter det frem med i disse år, noterer Rasmus Kidde og Peter Niegel i ’Medieudviklingen 2020’.

- Af andre udbredte indholdsområder på podcastmediet kan nævnes historie, sundhed og comedy, og netop det tilsyneladende uendelige udbud af podcasts indenfor enhver tænkelig interesse er et af mediets helt store styrker, oplever de.

Samtidig med at Rasmus Kidde og Peter Niegel tror, podcastforbruget i Danmark vil vokse de kommende år, tror de også, at der kommer til at ske andre forandringer, hvor der må flere penge op af lommerne for at høre lyd – sådan generelt.

- Podcastbrugerne har været vant til, at alle podcasts er frit tilgængelige for alle på alle platforme, hvilket er noget, der står i diametral modsætning til for eksempel tv-streamingmarkedets betalingsmodeller og silo-opdeling. Men nu ser podcastmarkedet også ind i en virkelighed, hvor mere og mere indhold potentielt kommer til at ligge bag betalingsmure. Vi ser det allerede i Danmark, hos for eksempel Podimo og Politiken, men dem, der virkelig vil rykke ved billedet, er Spotify og Apple, der lige nu kæmper en indædt kamp om at blive verdens førende podcastplatform, og de har for alvor spillet med musklerne i 2020 for at lokke kunderne ind bag betalingsmuren.

Du kan se hele medieforskernes artikel ’Det private massemedie’ på dr.dk/medieforskning nedenfor: