Ny vært på TV-Avisen: ’Det har været et helt vildt nyhedsår’

Anne-Dorte Rosgaard gik fra at være livereporter til at være vært på TV-Avisen Morgen i 2020. Hun er overvældet over, hvor meget der er sket i årets løb.

Anne-Dorte Rosgaard havde aldrig været vært før, da hun i sensommeren blev det på TVA Morgen. Foto: Klaus Bach.

Da statsministeren lukkede landet den 11. marts 2020, og mange danskere blev sendt hjem for at arbejde, skete det totalt modsatte for journalist Anne-Dorte Rosgaard fra DR Nyheder.

Som en del af DR’s nyhedsberedskab var hun i 14 dage bagefter nærmest fast inventar i DR Byen eller ude for at lave reportage. Og i dag er hun lykkelig for, at fædrene til hendes to børn kunne give en stor hånd i lige netop den situation.

- Hvor er der bare sket meget i 2020, hvis man lige stopper op og tænker over det. Og der er stadig godt gang i nyhedsstrømmen, siger Anne-Dorte Rosgaard.

Hun har været ansat i DR siden maj 2018, hvor årets store nyhed var, hvor varm, tør og solbeskinnet sommeren var. Anne-Dorte Rosgaard var ansat som livereporter i lidt over to år, indtil hun i sensommeren blev vært på TV-Avisen Morgen, hvor hun stadig er.

Som livereporter i DR Nyheder har Anne-Dorte Rosgaard blandt andet lavet adskillige interviews til TV-Avisen, Radioavisen og dr.dk, og sammen med en fotograf har hun rapporteret fra alt muligt, der opstod nu og her.

- Jeg kom til DR fra TV 2 Øst og før det TV 2 Nyhederne, og dét med at sende live og rapportere, var jeg vant til allerede dér. Der findes ikke det forsamlingshus, jeg ikke har sendt direkte fra, og den type mennesker, jeg ikke har talt med, smiler Anne-Dorte Rosgaard.

Erfaringerne med at kunne tale med for eksempel landmanden, pensionisten, direktøren, byrådsmedlemmet eller landspolitikeren, har Anne-Dorte Rosgaard nydt godt af. Ikke mindst i 2020, hvor arbejdsbetingelserne har været sværere end de foregående år, og hvor metoderne til at nå historierne har været anderledes end normalt. Man har ikke bare kunnet lave reportager overalt, og hele tiden har coronaforholdsregler også skullet tænkes ind i det hele.

- Under normale omstændigheder ville jeg være blevet sendt ud at rapportere i en situation som den, lige efter landet var blevet lukket ned i marts. Men min rolle blev lidt anderledes, forklarer Anne-Dorte Rosgaard.

Hver sag kunne have været topnyhed

Når TV-Avisen i marts og april sendte mange timer hen over dagen, kunne det af gode grunde være svært for værten at følge i den konstante nyhedsstrøm, samtidig med at man sendte direkte. Derfor fik Anne-Dorte Rosgaard en fremskudt post om livereporter i studiet, hvor TV-Avisen-værten af og til vendte sig om og spurgte hende, hvad der var seneste nyt. Det kunne både være nyheder af den helt store kaliber, men det kunne også være at følge reaktionerne på sociale medier.

- Der skete så meget, at hver sag, jeg nævnte, under normale omstændigheder ville have været et topindslag i TV-Avisen. Situationen ændrede sig så hurtigt, at vi selv på direkte TV havde svært ved at følge med til tider, husker hun.

Nyhedsfladerne blev lidt ’opfundet’, mens de blev sendt, og da det hele gik så stærkt og havde så stor betydning for så mange, var det ekstra vigtigt for Anne-Dorte Rosgaard hele tiden at være sikker på, at det hun sagde, var 100 procent korrekt og sagt med ord, der ikke skræmte unødigt.

- Jeg tror, mange kan huske, hvor påvirkede de var af nyhederne og situationen – ikke mindst de første dage efter nedlukningen, og det var jeg også, selv om man ikke viser det på TV. Jeg kan huske, at det gjorde stort indtryk på mig, da jeg skulle fortælle, at der nu kom restriktioner og begrænsninger på besøg på landets hospicer. Det var en ulykkelig situation for alle, siger Anne-Dorte Rosgaard.

Hun vil også sent glemme, hvordan hun en overgang nærmest havde hovedtrafikåren H.C. Andersens Boulevard midt i København helt for sig selv, når hun skulle til og fra arbejde.

Efter et par måneder som livereporter i TV-Avisen-studiet, kom der en vis form for normalitet for Anne-Dorte Rosager i de første sommermåneder, om end mikrofonerne var længere, og ’afstanden’ til kilderne større, end den var før corona.

Rolig ved at sende direkte

Efter sommerferien blev hun så af DR Nyheders ledelse spurgt, om ’hun havde lyst til at komme ind i tromlen’, som Anne-Dorte Rosgaard kalder det at være skærmen og være vært for TV-Avisen om morgenen.

- Jeg har aldrig været vært for noget før. Jo, jeg var det et par enkelte gange, da jeg sad i breaking-beredskab - blandt andet da der var pressemøde om eksplosionen ved Skattestyrelsen i København. Men ellers har jobbet mest bestået i at sende live, forklarer Anne-Dorte Rosgaard.

Hun ved godt, at nogle elsker at sende direkte, mens andre aldrig ville have et roligt øjeblik ved tanken.

- Her kommer min tid som livereporter mig virkelig til gode. Jeg føler mig rolig i situationen, og så synes jeg, det med TVA Morgen er lykkedes DR at finde et format, der er oplysende og seværdigt, siger Anne-Dorte Rosgaard.

Hvor hun før som livereporter skulle koncentrere sig om én historie ad gangen, beskæftiger en morgen-TV-Avis sig med mange forskellige. Og som hun understreger, er det hende, seerne ser, men der står et helt hold bag.

- I bund og grund bruger jeg de samme mekanismer og arbejdsmetoder som før. I TV-Avisen Morgen er der bare plads til flere spørgsmål og til at få personernes viden bedre frem. Og det kan jeg godt lide, siger Anne-Dorte Rosgaard, der blev uddannet som journalist i en forholdsvis sen alder.

Hun var 33 år, da hun blev færdig på Syddansk Universitet og tog inden da en uddannelse i afsætningsøkonomi fra Copenhagen Business School. Hun har også erhvervserfaring fra dét fag.

- Min erfaring har været medvirkende til, at jeg hviler mere i situationen, tror jeg.

Hvile sig længe om morgenen gør Anne-Dorte Rosgaard derimod ikke. Som morgenvært på TV-Avisen ringer vækkeuret klokken fire, og så møder hun klokken fem. Som livereporter var det allertidligst klokken 5.30, hun skulle stille i DR Byen.

- Det har jeg også fundet charmen i, og så får man jo også tidligt fri, smiler Anne-Dorte Rosgaard.

Modsat andre, der har fået særlige hobbyer i coronatiden eller måske ligefrem har kedet sig lidt i 2020, kan hun slet ikke huske, at hun har siddet og trillet tommelfingre i årets løb.

- Det har selvfølgelig været et år, jeg vil huske, fordi jeg blev TV-Avis-vært. Men der er ingen tvivl om, at det også er et år, alle kommer til at huske som året, hvor coronaen forandrede hele verden. Og så har vi ikke engang talt om det amerikanske præsidentvalg, sexismedebatten eller brexit. Det har været et helt vildt nyhedsår, konstaterer Anne-Dorte Rosgaard.

FacebookTwitter