Corona vendte op og ned på meget – men ikke på vores mediebrug i 2021

På trods af coronarelaterede genåbninger og -nedlukninger brugte hver dansker cirka samme tid på medier i 2021 som i 2020: nemlig syv daglige timer. Det, vi ser, hører og interagerer med, ændrer sig nu gradvist, viser rapporten ’Medieudviklingen 2021’.

I et europæisk perspektiv er danskerne blandt de mest digitale. Stort set alle har adgang til internettet, og ni ud af 10 råder over en smartphone. Det sætter sig også spor i måden, medier bruges på. (Foto: © Agnete Schlichtkrull)

Coronaen har sat mange spor i vores hverdag det seneste år, men den har ikke skabt markante ændringer i vores medieforbrug i 2021. Det fremgår af DR Medieforsknings rapport ’Medieudviklingen 2021’, der udkommer torsdag.

På trods af corona-relaterede genåbninger og -nedlukninger brugte danskerne nogenlunde lige så meget tid på medier i 2021 som i 2020 – nemlig rundt regnet syv timer hver dag, fremgår det af rapporten, der indleder med at give et overblik over vores medievaner i fjor.

- I sidste års udgave af ’Medieudviklingen’ var et af de centrale spørgsmål, om corona ville skabe varige ændringer i danskernes mediebrug, og nogle af de tendenser, vi så, var, at nedgangen i brugen af flow-TV bremsede op, og at folk hørte noget mindre radio – blandt andet fordi der var mindre transporttid i et år med masser af hjemmearbejde. Men når vi gør boet op efter 2021, er der ikke meget, der tyder på, at corona får en vedvarende effekt på den måde, vi bruger medier på, noterer medieforskerne Dennis Christensen og Henrik Gregor Knudsen i ’Medieudviklingen 2021’.

Overordnet set har corona mest af alt vist sig at være en parentes – i hvert fald i mediehistorien, konkluderer de. Men den måde, danskerne ser, lytter og interagerer med medierne, ændrer sig gradvist. Det traditionelle mediebrug mister langsomt dominans, mens streaming af tv-indhold og podcast fortsat er i vækst, viser 2021-overblikket.

Hvor det at se fjernsyn og streame for eksempel i 2016 udgjorde henholdsvis 37 og 10 procent af en gennemsnitsdanskers mediebrug, var de samme tal henholdsvis 28 og 18 procent i 2021.

Blandt de mest digitale

I et europæisk perspektiv er danskerne blandt de mest digitale. Stort set alle har adgang til internettet, og ni ud af 10 råder over en smartphone. Det sætter sig også spor i måden, medier bruges på.

- For første gang i seertalsmålingens knap 30-årige historie sneg forbruget af traditionelt tv sig under to timer pr. dansker om dagen i 2021. Det er dog ikke ensbetydende med, at der står en masse fladskærme og samler støv, for der bliver nemlig streamet tv-indhold som aldrig før. Faktisk tyder tallene på, at væksten i streaming stort set har kompenseret for de seneste års fald i det traditionelle tv-forbrug, konkluderer de to medieforskere i ’Medieudviklingen 2021’.

Ifølge Dennis Christensen og Henrik Gregor Knudsen er andelen af danskere, der kun streamer tv-indhold, efterhånden større end andelen af danskere, som alene bruger traditionelt tv. Størst er dog stadig den gruppe af danskere, som benytter sig af både streaming og traditionelt tv.

Ifølge det europæiske radio- og tv-samarbejde, European Broadcasting Union, er Apple TV og Chromecast dobbelt så udbredt i Danmark som i resten af Europa, ligesom forekomsten af smart-tv placerer Danmark i den europæiske fladskærmselite. Målt på antallet af streamingtjenester er Danmark ligeledes i front med 1,3 betalte tjenester pr. husstand, ifølge Ampere Analysis. Til sammenligning har englænderne i snit 1,1 tjeneste pr. husstand, mens tyskerne alene har adgang til 0,7 tjenester.

Fortsat fremgang for podcast

- Mens den traditionelle tv-sening fortsat går tilbage, har den traditionelle radiolytning ikke helt så travlt. I 2021 lyttede 91 procent af danskerne til traditionel radio mindst ugentligt, og i gennemsnit blev der lyttet til 102 minutters radio dagligt – præcis det samme som i 2020. Tilbage i 2015 lå lyttetiden på 121 minutter om dagen, så selvom retningen er nedadgående, er traditionel radio ikke udfordret i samme omfang som traditionelt tv i disse år, konkluderer Henrik Gregor Knudsen og Dennis Christensen.

Samtidig med at der ikke var ændringer i antallet af minutter, hver dansker hørte radio i 2021 i forhold til 2020, er der fortsat fremgang for brugen af podcast i Danmark. I 2021 lyttede 30 procent – eller næsten hver tredje dansker - til podcast ugentligt, hvor det var 27 procent i 2020.

- Udbredelsen fortsætter med at vokse i alle målgrupper, men den forbliver størst blandt de unge. Halvdelen af de unge og unge voksne lytter til podcast hver uge, siger de to medieforskere.

80 procent har en Facebook-profil

På de sociale medier er meget, ’som det plejer’, fremgår det af ’Medieudviklingen 2021’.

Facebook er det store, offentlige forum, hvor stort set alle danskere er til stede – sammen med en overvægt af danske virksomheder og offentlige myndigheder. Det skaber en stor brug og opmærksomhed, og det kan fortsat aflæses i brugstallene.

66 procent af danskerne benytter Facebook mindst dagligt, og 80 procent har en profil på det sociale netværk.

- Foruden Facebook bliver andre sociale medier også benyttet, men i et noget mindre omfang. Instagram, Snapchat og YouTube voksede alle en smule i 2021, hvis man måler i antallet af danskere med en profil, og tæt på hver anden dansker har lige nu en profil på de tre sociale medier, skriver Dennis Christensen og Henrik Gregor Knudsen i ’Medieudviklingen 2021’.

Hele rapporten ’Medieudviklingen 2021’ kan ses på dr.dk/medieforskning.