DR-medarbejderes bibeskæftigelse 2018

(Foto: Bjarne Bergius Hermansen © DR)

For at skabe fuld åbenhed omkring DR medarbejderes bibeskæftigelse,
og dermed understøtte DRs troværdighed, har DR valgt at offentliggøre
listen med de enkelte medarbejderes bibeskæftigelser.
Listen udgør bibeskæftigelser, som afvikles i løbet af 2018.
Listen vil løbende blive opdateret.

For spørgsmål til listen, kontakt Kathrin Dahl katd@dr.dk

DR-medarbejdernes bibeskæftigelse