96 procent af alle teenagedrenge spiller computerspil

Teenagedrenge er storforbrugere af computerspil, og de gør det markant mere end pigerne. Drengene spiller blandt andet for at slappe af fra en stressende hverdag, fremgår det af ’Medieudviklingen 2017’.

DR har blandt andet beskæftiget sig med gaming i serien ’Astralis - mod stjernerne' på DR3. (Foto: © High Wire Aps, Type 2)

For en stribe forældre er det nok næppe overraskende, at specielt én gruppe ikke er til at få ud af værelserne, når der er mad på bordet, eller far og mor har hang til familiehygge. Teenagedrenge mellem 13 og 19 år er nemlig storforbrugere af computerspil, fremgår det af rapporten ’Medieudviklingen 2017’, som DR Medieforskning offentliggør den 25. januar.

Ofte går computerspilsgenren under radaren, når der bliver talt om mediebrug i Danmark, men i rapporten har DR Medieforskning set nærmere på fænomenet og blandt andet interviewet teenagedrenge, der spiller computerspil på PC og/eller konsol.

Tallene viser, at hele 96 procent af alle 13-19-årige drenge spiller computer, og at 49 procent gør det dagligt. De tilsvarende tal for pigerne på samme alder er 70 procent, mens kun fem procent af dem gør det hver dag.

”Både mænd og kvinder i alle aldre spiller computerspil, men omfanget af teenagedrengenes spil stikker ud fra mængden. Blandt teenagedrengene er der tilmed en rigtig stor gruppe, som er deciderede storforbrugere,” siger medieforskerne Jakob Vikær Hansen og Allan Lyngsie Nilausen fra DR Medieforskning, der har lavet undersøgelsen.

Deres nærstudium af gaming viser, at de 13-19-årige derimod tilbringer mindre og mindre tid foran de traditionelle tv-kanaler. Hvor 84 procent af dem for fem år siden så et eller andet på traditionelle tv-kanaler i fjernsynet i løbet af en uge er tallet nu nede på 57 procent.

Afslapning og fællesskab

Efter at have interviewet en lang række teenagedrenge konkluderer de to medieforskere, at computerspillene først og fremmest opfylder tre behov blandt drengene – nemlig afslapning, fællesskab og nye inputs i form af strategi og sprog.

”Hvor makabert det end lyder, siger et flertal af teenagedrengene, at computerspillene – hvoraf mange har det endegyldige mål at nedkæmpe modstanderne, giver dem mulighed for at slappe af fra en stressende hverdag. De kobler af fra lektier og fritidsjob, men ikke mindst fra den konstante strøm af information fra smartphones og sociale medier. Spillene opfylder på mange måder de behov, som traditionelle medier også opfylder, men spillene kan derudover tilbyde de unge at deltage aktivt,” konkluderer Jakob Vikær Hansen og Allan Lyngsie Nilausen.

Mere oplagt er det måske, at drengene også svarer, at de har stor appetit på at spille, fordi multiplayer-arenaer, chatfunktioner og konkurrenceelementer er populære og med til at styrke de unges fællesskabsfølelse.

”At kunne tale med vennerne samtidig med, at man spiller mod dem, uanset om de sidder i sofaen eller i den anden ende af landet, og uanset om det er FIFA eller Counter Strike, er, ifølge drengene, sjovt og hyggeligt – og en vigtig faktor for lysten til at spille,” forklarer de to medieforskere.

En tredje, men også vigtig årsag til, at de unge drenge nyder at spille computerspil er, at de får nye inputs i form af strategi, taktik og sprog.

”For mange drenges vedkommende har computerspil efterhånden overtaget TV’s rolle som den primære underholdningsplatform, og blandt teenagedrengene, vi har spurgt, er det kun fritidsaktiviteter, YouTube og lektier, de vurderer, at de bruger mere tid på end gaming,” siger Allan Lyngsie Nilausen og Jakob Vikær Hansen.

Omvendt vurderer flest af drengene, at de bruger mindre tid på nyheder, film og serier end på at spille computerspil.

Kvinder over 50 år spiller

Én af konklusionerne i ’Medieudviklingen 2017’ er også, at det blandt kvinderne slet ikke er teenagerne, men derimod kvinderne over 50 år, der er de flittigste med computerspil og spillekonsoller. Om end de ikke nødvendigvis kaster sig over Counter Strike alle sammen, spiller 10 procent af alle kvinder over 50 år dagligt, mens det for eksempel kun er fem procent af de 13-19-årige piger, der gør det.

  • Også værd at vide om computerspil:

  • Da DR3 sendte Blast Pro Series (Counter-Strike-turnering) fra Royal Arena i København havde DR3 den bedste dag nogensinde i kanalens målgruppe, de 15-39-årige)

  • DR3 har sendt flere dokumentarer om gaming – blandt andet ’Astralis – mod stjernerne’ og ’Gamerne – Danmarks nye sportsstjerne’

  • Sammenlignet med musik, tv, tablet, smartphone og computer er computerspil det medie, hvor brugerne mindst laver andet ved siden af – (i fagsprog: bruger second screen). Med andre ord fordyber man sig i spillet.