DR har balance i økonomien

DR kom ud af 2017 med balance i økonomien og et mindre overskud på 14,2 millioner kroner. Samtidig sendte DR flere danske timer på tv end nogensinde før.

(Foto: Grafik: DR Design.)

2017 var et begivenhedsrigt år i

DR
. Store satsninger som Danmarkshistorien og kommunal- og regionsrådsvalget prægede året, og med planen ’Tydelig og digital’ satte
DR
kursen mod en tydeligere public service-profil for
DR
’s indhold.

Året bød også på nye dramaserier, som for eksempel ’Herrens Veje’, mens der ikke var det store drama over

DR
’s økonomi. Helt som planlagt endte
DR
med et mindre overskud på i alt 14,2 millioner kroner.

Det fremgår af

DR
’s årsrapport, som udkommer mandag. Samtidig har
DR
også afleveret den såkaldte public service-redegørelse til Radio- og Tv-Nævnet. Her gør
DR
rede for, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i det forgangne år.

I redegørelsen kan man blandt andet læse, at

DR
i 2017 sendte 21.374 danske sendetimer på tv i 2017, at P4 havde stor fremgang blandt lytterne, og at 94 procent af befolkningen bruger
DR
ugentligt.

Ӂrets resultat er helt efter planen. Det afspejler, at

DR
har en solid økonomistyring, og at vi i løbet af 2017 har været i stand til at gennemføre løbende tilpasninger i
DR
”, siger
DR
’s bestyrelsesformand Michael Christiansen.

I august 2017 præsenterede

DR
med planen ’Tydelig og digital’ en kursændring med en tydeligere public service-profil for
DR
’s indhold. Planen sikrede samtidig balance i
DR
’s økonomi.

Fokus på dansk indhold

På indholdssiden har

DR
i de seneste år lagt ekstra vægt på det danske indhold. Også i 2017 steg andelen af danske sendetimer på tv til i alt 21.374 timer fra 20.099 i 2016. Årets mest markante satsning var temaet om danmarkshistorien, som satte sit markante præg på sendeflader til både børn og voksne med tv-serien ’Historien om Danmark’ som omdrejningspunkt. Gennem en række samarbejder med blandt andre
Nationalmuseet
og Slots- og Kulturstyrelsen kom historien helt ud til befolkningen med en række forskellige events og aktiviteter om vores fælles historie.

Ikke mindst blandt de kommende generationer står

DR
stærkt.
DR
’s børneindhold står historisk stærkt blandt de yngste, hvor henholdsvis 96 procent af de 3-6-årige og 93 procent af de 7-12-årige bruger
DR
ugentligt. For de 7-12-årige skyldes det blandt andet, at
DR
har
gentænkt
fiktionsgenren, og at
DR
i dag producerer ikke alene langt mere fiktion end tidligere, men også aktivt inddrager børnene og deres øvrige mediebrug.

”Dansk indhold med gennemslagskraft i befolkningen er helt

afgørende
i den globaliserede medieverden, vi står i.
DR
skal både følge med brugerne i den digitale udvikling og sikre, at
DR
’s indhold har en klar public service-profil og en kvalitet på højde med de bedste. Det, synes jeg, der var en lang række stærke eksempler på i 2017, og det er jeg stolt af,” siger
DR
’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

dr.dk/dri2017 har

DR
samlet et overblik over en række centrale udviklinger i 2017 både i
DR
og på mediemarkedet i øvrigt.

Facebook
Twitter