DR har fået lavere udgifter til el, vand og varme

DR Ejendomme & Service er stærkt optaget af at spare på DR’s ejendomsdrift, så der kan gå mere til programmerne. I 2017 blev strøm-, vand- og varmeregningerne da også alle mindre.

DR bruger færre penge på at køle, fordi LED-lys varmer mindre end de tidligere glødelamper. (Foto: Agnete Schlichtkrull)

Strømmålerne og vandhanerne i DR er begyndt at løbe mindre, end de gjorde tidligere, ligesom varmeregningen er blevet lavere.

I forbindelse med, at DR for nylig kom med sin årsrapport for 2017, er det også blevet gjort op, hvad DR bruger på el, vand og varme, og på alle fronter bliver der brugt mindre – også selv om DR producerede flere danske sendetimer sidste år i forhold til året før.

DR’s samlede elforbrug i 2017 var på godt 24.426 Mwh. Det var fem procent mindre end året før – og svarer til, at DR sparede strøm, svarende til omkring 280 parcelhuses årlige forbrug. Varmeforbruget var omkring 10 procent mindre end i 2016, mens vandbruget faldt med 14 procent i DR Byen og DR’s bygninger over hele Danmark.

forklarer – sammen med projektleder Nicki Børgesen og driftstekniker Christian Serritzlew, at det i høj grad er et markant fokus på at få omkostningerne til ejendomsdriften i DR ned, som er en del af forklaringen. Derudover bliver der løbende udviklet på teknikken og det er med til at nedsætte energiforbruget.

DR’s ejendomsdrift var outsourcet i fem år, inden det for to et halvt år siden kom tilbage til virksomheden. At ejendomsdriften er en del af DR igen, har betydet, at ejerskabet og ansvaret er vokset for den enkelte medarbejder. Det betyder noget, hvor loyaliteten ligger. Det giver en masse gevinster i hverdagen, som på den lange bane har en stor effekt. Det giver plads til at være modig. Og det vil jeg sige, er en del af forklaringen på, at vi nu oplever fald i brugen af energi og vand,” siger Majbritt Annemone Karlsen.

Arbejder med en ”bobleliste”

Medarbejderne i DR Ejendomme & Service kan komme med spareforslag og foreslå nye tiltag på en ”bobleliste”, og hver tirsdag drøfter teamet i fællesskab gevinster og udfordringer og beslutter herefter, om løsningsforslagene skal implementeres. Og her har de altid for øje om idéerne skaber bedre trivsel, drift eller giver energibesparelser.

”Ved at man arbejder med tingene, kommer man allerede rigtig langt,” siger Nicki Børgesen.

DR arbejder generelt med at udskifte gamle glødepærer til LED, eksempelvis har man skiftet til LED- armaturer i TV-Avisen- og Deadline-studiet. De nye lyskilder bruger mindre strøm og afgiver mindre varme, end de tidligere lamper. Derfor skal DR bruge færre penge på at køle studierne.

”Vi har stor fokus på at optimere og justere varme- og kølesystemerne. Det giver os en bedre virkningsgrad og en stor besparelse på energiforbruget” siger Christian Serritzlew.

Samtidig er nyere computere mere strømbesparende end gamle, ligesom de giver mindre varme fra sig – og alt batter. Udskiftning af armaturer og opsætning af følere, så lyset slukker automatisk, hvis der ikke er nogen i et lokale eller et printerrum har også gjort sit.

Flere toiletskyl med regnvand

Mens mange bandede over den våde sommer i Danmark i 2017, vækker regnvand anderledes begejstring i DR, hvor det eksempelvis bliver brugt til at skylle toiletterne med.

DR Byens opsamling af regnvand er blevet øget markant, efter at vi ændrede på DR Byens regnvandsfiltre, så de har samlet mere regnvand op. Hvor det i 2016 var 15 procent af alle toiletskyl, der blev foretaget med regnvand, er tallet nu i gode måneder oppe på 66 procent,” forklarer Nicki Børgesen.

Sidste år blev der for eksempel opsamlet og genbrugt 4.763 kubikmeter regnvand til toiletskyl. Det var 3.000 kubikmeter mere end i 2016 og svarer til forbruget i omkring 30 parcelhuse.

Sammenlagt faldt DR’s vandforbrug over hele landet med cirka 14 procent sidste år i forhold til året før.

Majbritt Annemone Karlsen, Nicki Børgesen og Christian Serritzlew tror alle, at de kan fortsætte med at finde energibesparelser i DR – også i de kommende år.

”Vi kan slet ikke lade være. Nu er det blevet en kultur for os,” siger de.

Pengene, der bliver sparet, ved at DR får lavere strøm-, vand- og varmeregninger, bliver ført over og brugt på at lave nye programmer i stedet for.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk