DR’s bestyrelse

Marianne Bedsted er formand for DR’s bestyrelse fra 1. januar 2019-31. december 2022. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

DR ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som vælges for en periode på fire år. Tre medlemmer, heriblandt formanden, bliver udpeget af kulturministeren, seks af Folketinget og to af medarbejderne i DR.

Bestyrelsen er DRs øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for DRs virksomhed, der er fastsat i loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven, bliver overholdt. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for DRs virksomhed og ansætter generaldirektøren og øvrige medlemmer af DRs direktion.

I parentes står her, hvem bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af.

DR’s bestyrelse for perioden 2019-2022 er:

 • Marianne Bedsted (formand)

 • Erik Bjerager

 • Arne Mariager

 • Dennis Nørmark (indstillet af Liberal Alliance, næstformand)

 • Christine Antorini (indstillet af Socialdemokratiet)

 • Helge Sander (indstillet af Venstre)

 • Line Barfod (indstillet af Enhedslisten)

 • Zakia Elvang (indstillet af Alternativet)

 • Katrine Winkel Holm (indstillet af Dansk Folkeparti)

 • Ricki Morey (medarbejderrepræsentant)

 • Hanne Ried Larsen (medarbejderrepræsentant)

Planlagte bestyrelsesmøder i 2019:

 • 25. april: DR Byen

 • 19. juni: DR Aarhus

 • 11.-12. september: Højstrupgård

 • 7. november: DR Aalborg

 • 19. december: DR Byen