DRs bestyrelse

Michael Christiansen er bestyrelsesformand for DR. (Foto: Lars Schmidt © Type 1)

DR ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som vælges for en periode på fire år. Tre medlemmer, heriblandt formanden, bliver udpeget af kulturministeren, seks af Folketinget og to af medarbejderne i DR.

Bestyrelsen er DRs øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for DRs virksomhed, der er fastsat i loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven, bliver overholdt. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for DRs virksomhed og ansætter generaldirektøren og øvrige medlemmer af DRs direktion.

I parentes står her, hvem bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af.

DRs bestyrelse for perioden 2015-2018 er:

 • Michael Christiansen (formand – udpeget af kulturministeren)
 • Nanna Kalinka Bjerke (udpeget af kulturministeren)
 • Dan Boyter (udpeget af kulturministeren)
 • Trine Gregorius (udpeget af Socialdemokraterne, næstformand)
 • Lars L. Nielsen (udpeget af Radikale Venstre)
 • Line Barfod (udpeget af Enhedslisten)
 • Torben Dalby Larsen (udpeget af Venstre)
 • Katrine Winkel Holm (udpeget af Dansk Folkeparti)
 • Dennis Nørmark (udpeget af Liberal Alliance)
 • Stig Paulsen (valgt af DRs fastansatte medarbejdere)
 • Hanne Ried Larsen (valgt af DRs fastansatte medarbejdere)