Fokusområde 2: Attraktive digitale tilbud

Borgerne i Danmark er stadig storforbrugere af traditionelt radio og tv. Flertallet vil også i de kommende år bruge traditionelle medier. Flere og flere vil dog bruge tjenester på nettet som deres primære indgang til radio, tv og andet medieindhold. For mange andre vil det være et supplement.

DR vil accelerere udviklingen af de digitale tilbud, så de bliver lige så attraktive og relevante for den enkelte som tv og radio er. DR vil udnytte teknologiens muligheder til at skabe et personligt relevant public service-tilbud, som overrasker og udfordrer den enkelte med indhold, der åbner nye perspektiver, ligesom det er tilfældet på flow-kanalerne i dag.

Strategien indebærer, at DR vil:

  • Udvikle og teste digitale tilbud, som både imødekommer den enkeltes individuelle behov og præferencer og viser vej til andet public service-indhold, som åbner nye perspektiver

  • Udvikle en ny generation af DR TV med henblik på at skabe et lige så attraktivt tv-tilbud på internettet, som DR har på flowkanalerne

  • Skærpe den redaktionelle profil på dr.dk ved blandt andet at fokusere på visuel formidling og levende billeder. Sociale medier vil bidrage til dialog og øget synlighed for indholdet, ikke mindst i forhold til de grupper, DR ellers ikke når

Hent strategien som pdf

Facebook
Twitter