Største fald i tv-seningen nogensinde

Danskerne ser fortsat meget tv, men 2013 bød på et betydeligt dyk i tv-seningen. Samtidig er kampen om seerne mellem de fire store – TV 2, DR, MTG TV og SBS Discovery– blevet skærpet. DR1 og TV 2’s hovedkanal har aldrig været mere jævnbyrdige, og MTG TV har i 2013 genvundet et pænt forspring ned til SBS Discovery.

(Foto: Agnete Schlichtkrull © DR Medieforskning)

For tredje år i træk faldt seningen af traditionelt broadcast- tv. Helt præcis tilbragte hver dansker 3 timer dagligt foran tv’et, hvilket er 15 minutter mindre end i 2012.

Faldet er det største i al den tid der er blevet målt seertal. Faldet på 8 % fra 2012 til 2013 skal dog ses i lyset af at tv-seningen steg voldsomt i perioden 2007-2010. Danskerne ser altså fortsat rigtig meget tv, og 2013 ligger da også højt på listen over år med mest tv-sening.

Faldet i tv-seningen sker på tværs af køn, alder og livsstil, men er mest udtalt blandt mænd og yngre seere. Blandt de 21-40-årige er tv-seningen eksempelvis faldet med 12 % fra 2012 til 2013, mens den er faldet med 7 % blandt de 41-60-årige og kun 2 % i den ældste del af befolkningen.

En væsentlig årsag til at tv-forbruget er faldet er, at danskerne for alvor har taget de nye streamingtjenester til sig. Hvor meget af faldet i tvseningen, der skyldes streamingtjenester, kan ikke måles direkte, men blandt de der siger, at de streamer mindst ugentligt, er tidsforbruget på tv faldet med ca. 25 % i 2013 ift. 2012. Danskernes brug af streaming vil blive behandlet grundigere på side 30.

Der er dog også andre årsager til at faldet i tv-seningen er accelereret fra at ligge på 1-2 % i 2011-2012 til 8 % i 2013. Hvor sommeren 2013 bød på masser af solskinstimer, var sommeren 2012 både våd og fyldt med OL-transmissioner. Samtidig sendte DR1 seermagneterne Matador og Forbrydelsen, hvilket sandsynligvis har været medvirkende til at hæve tv-seningen i 2012.

TV 2: Hovedkanalen bløder fortsat

TV 2 og de danske tv-seere kunne i 2013 fejre sølvbryllup. Med en seerandel på 23,3 % er TV 2 fortsat landets største tv-kanal, men resultatet er det hidtil svageste i kanalens historie, og forspringet ned til DR1 har aldrig været mindre.

Tabet fra 2012 til 2013 beløber sig til 0,7 seerandelspoint og skyldes hårdere konkurrence samt vigende seertilslutning til gamle travere og vanskeligheder med at søsætte nye programmer med bred seerappel.

Eksempelvis har både Årgang 0 og Liebhaverne tabt hundredtusindvis af seere fra 2012 til 2013, mens nyheder som Drengerøv og datter, De hemmelige trin og Jagten på det grønne guld efter blot få visninger med beskedne seertal er blevet flyttet ud af primetime eller forvist til en anden kanal.

Det er dog ikke kun hovedkanalen der taber seere. TV 2 Charlie inkasserer et fald på 0,2 seerandelspoint og går dermed fra at være landets tredjestørste tv-kanal i 2012 til at være den femtestørste i 2013. Faldet skyldes hovedsagligt problemer i den fiktionstunge eftermiddagsflade.

TV 2 Film inkasserer også et fald på 0,2 seerandelspoint, men her er hovedårsagen faldende husstandsudbredelse. TV 2 Zulu holder næsten skindet på næsen takket være nyskabelser som Tomgang og SJIT Happens og taber dermed blot 0,1 seerandelspoint.

Mens der er tilbagegang for de fleste medlemmer af TV 2-familien, kan TV 2 News med en seerandel på 3,7 % fejre at 2013 blev kanalens hidtil bedste år. Danmarks nye friluftskanal, TV 2 Fri, viser også gode takter med en seerandel på 1,1 % siden premieren i maj.

DR: Relanceret tv-portefølje

DR1 voksede for andet år i træk og endte med en seerandel på 20,3 % i 2013. Forbedringen skal fortsat tilskrives udvidelsen af primetime i forbindelse med flytningen af TV Avisen i efteråret 2012. Samtidig har DR1 styrket sit tilbud til danskerne kl. 18 med bl.a. Antikduellen og Price inviterer, hvilket har smittet positivt af på hele den tidlige aftenflade.

Efter relanceringen af DR1 i efteråret 2012 stod den øvrige tv-portefølje for tur i 2013. DR2 blev relanceret som en samfundskanal, hvilket bl.a. har resulteret i en ny aktualitetsdreven dagflade. Denne manøvre har løftet DR2 fra 4,2 % i 2012 til 4,6 % i 2013, hvilket dækker over markant fremgang i dagtimerne og mindre tilbagegang i primetime.

DR HD måtte i starten af året lade livet til fordel for DR3. Med en seerandel på 1,7 % holder DR3 niveau ift. DR HD, der i 2012 nød godt af en række attraktive samsendinger med DR1. Blandt de 15-39-årige, som DR3 primært henvender sig til, oplever kanalen derimod en pæn fremgang.

DR K har, foruden sin egen portefølje af programmer om kultur, historie og livets store spørgsmål, adopteret en række programmer fra andre DRkanaler i 2013. Seerandelen er steget fra 1,4 % i 2012 til 1,8 % i 2013, hvilket gør DR K til den danske tv-kanal med størst relativ vækst for andet år i træk.

DR råder nu også over to børnekanaler: DR Ramasjang til de 3-6-årige og DR Ultra til de 7-12-årige. Skiftet fra en til to børnekanaler med forskellige målgrupper har øget den andel af børns tv-sening som foregår i DR-regi. Samtidig har opdelingen g jort det lettere at lave aldersspecifikke tilbud som f.eks. nyheder til børn i form af Ultra Nyt, der dagligt bliver set af 12.000 7-12-årige.

MTG TV: Gensyn med Robinson

Med en seerandel på 4,8 % kan TV3 i 2013 igen kalde sig for landets tredjestørste tv-kanal. Fremgangen ift. 2012 på 0,5 seerandelspoint skyldes først og fremmest Masterchef, der sendes de fleste hverdage kl. 19-20. Efter et års pause vendte Robinson Ekspeditionen tilbage, hvilket med et sæsongennemsnit på 271.000 seere også luner i seertalsregnskabet.

TV3+ inkasserer et fald på 0,4 seerandelspoint og ender med et resultat på 2,7 %, hvilket er det dårligste siden 1998. Det er hovedsagligt fodbold, der lokker seerne over på TV3+, mens mange af de indkøbte serier har svært ved at holde kadencen ift. tidligere. Dette skyldes sandsynligvis at mange yngre mænd, der udgør kanalens kerneseere, i høj grad streamer fiktion.

MTG TV, der er det nye navn for kanalfamilien TV3, fik ved årsskiftet TV 2 Sport under sine vinger, hvorpå den blev omdøbt til TV3 Sport 1 og desuden fik selskab af den væsentligt mindre TV3 Sport 2. TV3 Sport 1 har lagt 0,1 seerandelspoint til 2012-resultatet og ender således på 1,7 %. TV3 Puls kommer med en seerandel på 1,4 % uændret ud af 2013 i forhold til 2012.

SBS Discovery: Ny tv-alliance

Både Kanal 4 og Kanal 5 kom med en seerandel på hhv. 1,8 og 3,7 % stort set uændret ud af 2013. Kanal 4 kunne i selskab med 191.000 seere fejre at De unge mødre rundede afsnit 400 i foråret. På Kanal 5 var der ikke helt lige så meget at fejre, da anden sæson af Big Brother 2.0 tabte knap en tredjedel af seerne ift. første sæson og således endte med et sæsonsnit på 89.000 seere.

Mens situationen er uændret for Kanal 4 og Kanal 5 inkasserer både 6’eren og 7’eren små fald. 6’eren nyder godt af fodbold tirsdag, men er svækket i weekenden. 7’eren var tidligere et vindue på Voice TV, men har siden årsskiftet været en egentlig tv-kanal med en beskeden seerandel på 0,2 %, hvilket faktisk er en forværring på 0,1 seerandelspoint ift. Voice TV.

2013 blev også året hvor SBS og Discovery officielt fusionerede. Målt på seerandele er de gamle SBS-kanaler de suverænt største, mens både Discovery Channel og TLC har en seerandel på hhv. 0,9 % og 0,8 % efterfulgt af Animal Planet med 0,2 %. Samlet set lægger SBS Discovery således beslag på 9,4 % af danskernes tid foran tv’et.

2014: Et skridt frem og to tilbage

Størrelsesforholdet mellem DR1 og TV 2 bliver interessant at følge i 2014. Skønt DR1 har medvind, er TV 2 for alvor begyndt at røre på sig igen. Det lykkedes nemlig TV 2 at øge seerandelen i anden halvdel af 2013 ift. samme periode i 2012, samtidig med at DR1 inkasserede et tab – dog primært pga. fraværet af Matador og Forbrydelsen.

I 2014 er der desuden lagt op til et brag af en kamp mellem de to øvrige store kanalfamilier. Mens SBS Discovery bed MTG TV i haserne i 2012, har førstnævnte lidt et tilbagefald i 2013. Hvis man ser på den kommercielle seerandel blandt 15-50-årige, er forskellen mellem MTG TV og SBS Discovery blevet øget til 2,9 seerandelspoint i 2013 i MTG TVs favør.

Bag denne udvikling gemmer sig bl.a. en kamp om attraktive sportsrettigheder – herunder MTG TVs køb af TV 2 Sport. Dette træk kan dog blive modsvaret af SBS Discovery, der har option på at øge ejerandelen af Eurosport fra 20 til 51 %. Samtidig har SBS Discovery mulighed for at genvinde noget af det tabte, hvis det i 2014 lykkes at få den nye og betydeligt større kanalportefølje til at spille sammen.

Facebook
Twitter