De ældre har tid, penge og lyst

Der er sket en markant udvikling fra 2011 til 2014 blandt de 60-74-årige, når det handler om nye digitale enheder. Udover smartphones er det i særdeleshed tablets, der har vundet indpas i husstanden hos de ældre.

(Foto: Mew © DR Medieforskning)

Danskernes medievaner er under kraftig forandring disse år. Det er der flere årsager til, men en af dem er de nye muligheder, som tablet og smartphones tilbyder.

Vi hører ofte om de unges nye og ændrede medievaner, men når talen falder på de ældre og den digitale udvikling, handler det derimod om vanskeligheder og risikoen for at blive hægtet af. Heldigvis har organisationer som f.eks. Ældre Sagen godt fat i denne udfordring med både kurser i hverdags-IT og PC-support for målgruppen.

Blandt en anden gruppe af den ældre del af befolkningen ser vi vaner ændre sig i disse år, idet mere end 40 % af de 60-74-årige nu har en tablet i husstanden. Blandt danskerne generelt har over halvdelen adgang til en tablet, men stigningen i den ældre aldersgruppe indenfor det seneste år er markant. De ældre har i den grad taget de nye enheder til sig og kan dårligt undvære dem:

"Hvis man ikke har sådan en, så ville man være helt lost – hvad gjorde man for 50 år siden?" (Mand, 63 år, efterlønner)

Det nærmer sig således en fordobling i antallet af personer mellem 60 og 74 år, som har adgang til en tablet i husstanden blot indenfor det seneste år. Enkelte kan ikke nøjes med én:

"Jeg fik tablet, fordi min mand havde det. Så skulle jeg også have én. Han skal da ikke sidde med sådan en, uden jeg også gør det." (Kvinde, 68 år, fhv. laboratorieteknikker)

Det er ikke kun for tablets, at denne kraftige vækst ses, idet 44 % af de 60-74-årige nu har deres egen smartphone. Det er, ligesom for tablets, færre end i den danske befolkning generelt, men i målgruppen er det mere end en fordobling i antal på kun 1½ år.

Digitale borgere

Vi er alle digitale borgere, og vi skal betjene og benytte forskellige tjenester på nettet. Fra november 2014 blev det lovpligtigt at kunne modtage Digital Post fra det offentlige. Det er ikke nok at få tilmeldt sig Digital Post, det er også nødvendigt, at den enkelte bruger formår at tjekke Digital Post jævnligt, da vigtig information fra de offentlige myndigheder fremover bliver sendt dertil.

Loading preview...

Heldigvis er mange af de ældre allerede digitale. Hele 91 % af de 60-74-årige bruger nettet ind imellem, men det er de 60-64-årige, der benytter nettet oftere end de ældste i målgruppen. Mændene benytter oftere computeren til at gå på nettet, hvorimod der ikke er den store forskel på mænd og kvinder, når det drejer sig om det daglige netforbrug på tablet og smartphone. Der er forskellige brugsmotiver blandt de ældre, når vi kigger på mænd og kvinders brug af nettet. Mændene er især glade for de apps, der opfylder et funktionelt behov, f.eks. Gmail, Google Maps eller DMIs vejr-app. Mændene er desuden flittige brugere af forskellige nyheds-apps, hvorimod Wordfeud hitter hos de 60-74-årige kvinder:

"Ifølge min mand er min værste vane, at jeg spiller, mens vi ser fjernsyn. Så nu er jeg begyndt at strikke i stedet for at spille, når jeg ser Deadline. Så hører man også bedre efter." (Kvinde, 68 år, fhv. laboratorieteknikker)

Mændene bruger nettet til flere forskellige ting end kvinderne i denne aldersgruppe, det drejer sig f.eks. om netbank, tv-sening og underholdning:

"Informationssøgning er fantastisk. Jeg ved, hvor meget man kan finde, men det kræver træning. Det negative er, at der er så meget dårlig kvalitet. Man finder ikke automatisk sandheden." (Mand, 70 år, fhv. bibliotekar)

Sociale netværk, primært Facebook, findes også i de ældres bevidsthed, og her minder de om resten af danskerne. Især kvinderne er glade for Facebook og bruger flittigt appen. Overordnet set er det også Facebook, der er den mest benyttede app i målgruppen.

Jeg er ikke teknologiforskrækket. Jeg går på med krum hals. Hvis man trykker på noget forkert, så slukker man bare og så er det i orden igen.

Kvinde, 68 år

"På Facebook ser jeg mine venners billeder. Så plejer jeg gerne at skrive en kommentar og som regel får jeg melding tilbage om at den og den synes godt om min kommentar. Det er jo herligt sådan noget!" (Mand, 63 år, efterlønner)

På de nye generationer af smartphones og tablets er brugervenligheden blevet markant forbedret, og de vinder udbredelse, bl.a. fordi de giver nem adgang til at hente apps. Talen falder som nævnt ofte på ældre, som synes at ny teknologi kan være svær, men der findes bestemt også eksempler på det modsatte:

"Jeg er ikke teknologiforskrækket. Jeg går på med krum hals. Hvis man trykker på noget forkert, så slukker man bare og så er det i orden igen." (Kvinde, 68 år, fhv. laboratorieteknikker)

Tid og lyst til fordybelse

Der er god grund til at fokusere på den ældre målgruppe. Selv om de har lavere person og husstandsindkomst end den danske befolkning generelt, så ligger deres rådighedsbeløb over gennemsnitsdanskerens. Det betyder bl.a., at de har flere penge til digitale produkter og ny teknologi. Ikke nok med at økonomien er god, tiden til at fordybe sig findes i den grad også hos denne målgruppe.

En klassisk talemåde siger, at man som ung har tid, lyst men ingen penge. Senere i livet har man lyst, penge men ingen tid. Når man bliver ældre har man tid, penge men ingen lyst. Det gælder ikke for mange i den ældre generation i dag. De ældre har tid, penge og lyst.

Læs også

  1. Mobilen går forrest
  2. Din bedste ven bor i lommen
  3. Tablet slår tv blandt tweens