Danskerne lytter mere radio

2015 blev det første år siden 90’erne, hvor danskerne øgede deres lyttetid. Året viste også, at de danske radiolyttere godt kan tage imod grundlæggende ændringer på deres foretrukne kanaler.

(Foto: Petra Kleis © DR Medieforskning)

Efter at være faldet støt siden 1990’erne, steg radiolytningen i 2015 med 4 minutter dagligt. Hvorvidt det er udtryk for, at radiomediet står over for en ny guldalder er nok at føre det for vidt, men status er, at radiolyttetiden er steget løbende det seneste 1½ år. Samtidig er det værd at bemærke, at det ikke er on demand-radio og podcast, som har skabt fremgangen, da tidsforskudt radio endnu ikke er en del af de faste lyttermålinger i Danmark. Den klassiske flow-radio er således i vækst.

Programflytninger giver mere radiolytning

Danskerne hørte dagligt radio i 2 timer og 1 minut i 2015. Det er særligt public serviceradio, som danskerne har skruet op for. DR og Radio24syv har oplevet fremgang på 4½ minut – 4 minutter til DR og ½ minut til Radio24syv. For DRs vedkommende er det de digitale kanaler, som oplever fremgang, mens DRs FM-kanaler – med undtagelse af P2 – går lidt tilbage. Blandt DRs digitale kanaler er det især P7 Mix og P5, som er de store vindere.

At P5 spiller en særlig rolle er vigtigt at notere sig. I november 2014 lavede DR en større omlægning af P4 og P5, hvor en række stærke P4-programmer flyttede til P5 i et forsøg på at skabe et bedre tilbud til de ældre lyttere på P5, samtidig med at P4 blev moderniseret. Lyttetidsstigningen tog først rigtig fart efter denne ændring, og resultatet kan aflæses tydeligt: P5 har vundet 4 minutters lytning, mens P4 kun har tabt mindre end et halvt. Det betyder, at de to kanaler samlet set står stærkere end før omlægningen, og at de minutter P5 har vundet ikke bare er forsvundet fra P4.

Lyttetidsfremgangen er dog ikke ligeligt fordelt mellem danskerne. Mens de unge under 30s lytning faldt, øgede alle aldersgrupper over 30 deres lyttetid. Det er måske ikke så overraskende, når man ved, at det særligt er Radio24syv, P5 og P7 Mix, som har oplevet lyttetidsfremgang i årets løb.

P5 er nu fjerdestørst

Ud over denne nye udvikling i radiolytning, så var meget også som det plejer: Som det også var tilfældet i 2014 lyttede 92 % af danskerne ugentligt til radio. Public service-radio var ugentligt i kontakt med 82 % af befolkningen, og kommerciel radio nåede ud til 61 %.

DRs lytterandel steg med 0,9 procentpoint til 74,3 %, og Radio24syv steg fra 2,0 % til 2,2 % af lytningen, hvorved kommerciel radios lytterandel faldt til 23,5 % fra 24,6 % i 2014.

Årets store vinder på radiomarkedet er P5, som har bevæget sig fra en position som den 9. mest lyttede kanal til nu den 4. mest lyttede kanal. Omlægningen af P4 og P5 må således siges at være ganske vellykket og er også med til at påvise, at radiolyttere ikke er så konservative, at forandringer ikke kan lade sig gøre. Tværtimod står omlægningen af P5 som en af nyere tids mest succesfulde kanalomlægninger. Fremgangen i lytterandele sker primært på bekostning af P4, som ikke overraskende må afgive andele. P3 må også afgive andele, som primært bliver overtaget af DRs digitale kanaler. I forhold til de kommercielle stationer er der tale om ret få og små bevægelser for de enkelte kanaler.

Herudover stiger lytningen til digital radio støt. I 2014 og 2015 har såvel DR som Bauer Radios (Nova, The Voice etc.) stationer været platformsopdelte. I 2014 blev 29 % af disse kanalers lytning foretaget på andre platforme end FM, mens tallet for 2015 er 31 %.

Radio24syv vokser støt

Radio24syv er også værd at bemærke i 2015. Ikke fordi kanalen som sådan er vokset eksplosivt. Snarere tværtimod. Radio24syv er vokset støt og roligt siden starten i november 2011, men denne vækst er for en del af tiden gået upåagtet hen, da fokus har været på, hvorvidt kanalen nåede sin egen målsætning på 500.000 lyttere pr uge. Og virkeligheden er da også den, at Radio24syv fortsat er et stykke fra dette ambitiøse mål, men det er alligevel værd at studere kanalen nærmere, da der bag den manglende målopfyldelse gemmer sig en fremgang: Kanalens lyttertal er vokset stabilt fra 297.000 lyttere i 2012 til 405.000 lyttere pr. uge i 2015. Lytterandelen startede lavt i 2012 på 1,4 %, men er vokset støt til 2,2 % i 2015. Radio24syv har haft succes med at lokke flere lyttere til og det kan givetvis tilskrives en højere afviklingskvalitet sammen med nogle stærke og profilerede programmer.

2015 blev således et skelsættende år for radio. Lyttetiden steg for første gang i årtier, og det bliver spændende om radiomediet kan bygge videre på denne vækst i 2016. Det er planen, at 2016 bliver året, hvor on demand-radio og podcast også vil blive en del af den officielle lyttermåling, hvilket gør det muligt at følge dette fænomen tættere det kommende års tid. 2016 lader ikke til at blive et mindre interessant radio-år end 2015.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk