Nyhedsbrugere med dårlig samvittighed

Unge nyhedsbrugere oplever, at det er vanskeligt at finde dagens mest relevante historier i tsunamien af nyheder, som vælter ind over dem. Nyhedsforbruget på mobilen stiger og lysten til at læse nyheder er til stede, men ofte kommer andre ting i vejen. Det resulterer i dårlig samvittighed.

(Foto: Agnete Schilchtkrull © DR Medieforskning)

Generationskløften i danskernes mediebrug er blevet tydeligere de seneste mange år. Særligt danskere under 40 år tilsidesætter i højere grad de traditionelle medier som tv og radio, for i stedet for at bruge tid på andre medietilbud på nettet. Denne generationskløft er også tydelig i danskernes nyhedsbrug.

År: 2018 Kilde: Kantar Gallup for DR Medieforskning
År: 2018 Kilde: Kantar Gallup for DR Medieforskning

Danskere under 40 år føler ikke, at de har tid nok til nyheder. Den manglende tid giver dem dårlig samvittighed, for de vil gerne følge mere med i nyhederne, end de gør.

Danskere under 40 år bruger mindst lige så meget tid på digitale nyheder, som dem over 40 år. Til gengæld bruger danskere over 40 år langt mere tid på tv- og radionyheder. Det gør de, fordi de i forvejen bruger mere tid på at se tv og høre radio.

Nyheder har danskerne været vant til at få serveret som en del af flowet på både tv og radio, men med ændrede medievaner blandt især den yngre del af befolkningen, er det tydeligt, at de sjældnere får nyheder herfra.

Årsagen til generationskløften i nyhedsbrugen skal findes i de under 40-åriges ekstensive brug af mobiltelefonen, som for manges vedkommende er klistret til kroppen dagen lang. Danskerne under 40 år bruger mere og mere tid på mobilen, men på trods af det øgede tidsforbrug kommer nyhedsbrugerne sjældent længere end til overskrifter og billeder.

År: 2018 Kilde: Kantar Gallup for DR Medieforskning

Hård konkurrence på mobilen

Konkurrencen nyhedsmedierne imellem opleves hård da lokale, nationale og internationale nyhedstilbud kæmper om opmærksomheden. Men når danskerne selv skal beskrive konkurrencesituationen, er nyhederne pludselig også i hård konkurrence med tilbud, som intet har med nyheder at gøre. Flere fortæller, at nyheder er i direkte konkurrence med fx Instagram, ForældreIntra og bold.dk. Denne konkurrencesituation opstår dels, fordi de under 40-årige har travlt, og dels fordi mobilen efterhånden løser alle hverdagens opgaver. Når man har travlt, må man løse de vigtigste opgaver først, og nyheder er sjældent vigtigere end at tjekke mails, booke en skole-hjem-samtale eller være ajour med fx The Kardashians på Instagram. En 37-årig kvinde udtrykker sig således:

De under 40-årige dedikerer ikke tid til at følge med i de dagsaktuelle nyheder, sådan som ældre generationer gør. I stedet foregår nyhedsforbruget i de pauser, som opstår i løbet af dagen, hvilket vil sige, at nyheder bruges som tidsfordriv, når de under 40-årige ikke har andre vigtige ting at tage sig af.

Tidspres og livsfase resulterer i dårlig samvittighed

Blandt årsagerne til den manglende tid til nyheder og dårlige samvittighed hos under 40-årige er blandt andet tidspres, travlhed og stress. Flere fortæller, at de har travlt i hverdagen, hvor de bliver mødt med krav om fuldtidsengagement på arbejdsmarkedet eller i studielivet. Dette samtidig med at mange af dem er småbørnsforældre, der er i gang med at etablere et trygt familieliv med hus, have, carport, bil, regninger, forsikringer og pension. Travlheden gør, at de under 40-årige sjældent har tid til at følge med i dagens nyheder. Denne cocktail resulterer i, at de ofte slås med den dårlige samvittighed, fordi de gerne ville følge mere med, end de gør – de ville gerne være klædt bedre på som samfundsborgere og vælgere i et demokratisk samfund, men det er svært.

Mange i målgruppen under 40 år har en oplevelse af at befinde sig midt i en tsunami af nyheder, hvor man let mister fodfæste. Flere fortæller, at de stort set kun når at læse overskrifter, hvilket bevirker, at de har svært ved at gennemskue, hvordan tingene virkelig hænger sammen i den enorme mængde af nyheder, de eksponeres for. Det resulterer i dårlig samvittighed som individ og samfundsborger. Desuden er det mindst lige så vigtigt at kunne begå sig socialt ved at være orienteret om, hvad der er talk of the town.

Konsekvensen af den dårlige samvittighed kan gå i to retninger. Enten vælger man at lade stå til, eller også gør man en indsats for at ændre tingenes tilstand. Uanset hvad under 40-årige vælger, så hersker der ingen tvivl om, at nyhedsbrugerne søger nyhedstilbud, som kan afhjælpe den dårlige samvittighed.