Breaking news: Danskerne ser stadig tv-nyheder

Skønt tv-forbruget er faldende, og smartphonen for mange er den primære nyhedskilde, er tv-nyheder fortsat en grundpille i mange danskeres nyhedsbrug. Selv blandt dem, der har skruet allermest ned for tv-stationernes faste nyhedsudsendelser, opleves tv-nyheder som vigtige. Det skyldes, at tv-nyheder har en række helt unikke kvaliteter.

Generelt er nyheder ikke ramt nær så hårdt af danskernes bevægelse fra traditionelt tv mod streaming som fx fiktion, reality og livsstil. Det skyldes, at de faste nyhedsudsendelser fortsat er populære blandt de ældre, som har skruet allermindst ned for forbruget af traditionelt tv, men også at de fleste fortsat fore-trækker at se en nyhedsudsendelse live i fjernsynet frem for on demand, efter at udsendelsen er produ-ceret og dermed måske allerede forældet. Derudover producerer ingen af de udenlandske streamingtje-nester nyheder, så det er svært at komme uden om DR1 og TV 2, hvis man vil opdateres på, hvad der sker i Danmark.

56 % af danskerne får dagligt nyheder via tv. Tallet har været let faldende de senere år, men tv er fortsat det næststørste nyhedsmedie, og er kun overgået af digitale nyhedstilbud som nyhedssider og -apps, der dagligt benyttes af 66 % af danskerne. Trods et fald i tv-seningen på en tredjedel siden 2012 er forbruget af tv-nyheder i nogle tilfælde sågar stabilt eller ligefrem stigende. Det gælder fx TV Avisen kl. 18:30 på DR1 og Deadline på DR2, mens TV 2 News kom ud af 2019 med et rekordhøjt tidsforbrug.

Ældre har altid set mange tv-nyheder

Mens tv fortsat er en stor nyhedskilde i den brede befolkning, er der selvfølgelig forskelle, når man dykker ned i de forskellige livsfaser. Det er imidlertid ikke noget nyt, for de ældre har altid set mere tv og været mere interesseret i nyheder end de yngre, der først rigtigt begynder at interessere sig for skatteprocenter og normeringer i landets daginstitutioner, når alderen tilsiger det.

Hvor kun hver femte af de 15-24-årige dagligt får nyheder via tv, gælder det næsten alle blandt den del af befolkningen, der har rundet 65 år. Blandt unge er sociale medier den suverænt største nyhedskilde, og 52 % af de unge får dagligt nyheder på fx Facebook. Det skyldes ikke nødvendigvis, at unge synes, at ny-heder på sociale medier er specielt meget bedre end andre former for nyheder, men nok snarere at de unge i forvejen tilbringer rigtig meget tid på de sociale medier, og dermed uundgåeligt bliver eksponeret for nyheder.

Men sociale medier er også en stor nyhedskilde blandt de øvrige livsfaser, hvilket næppe kan overraske i et land, hvor knap to ud af tre er på Facebook dagligt. Blandt hele befolkningen får to ud af fem dagligt nyheder via sociale medier, og selv blandt de allerældste støder mere end hver fjerde på nyheder, når de logger på fx Facebook eller Twitter. Hjemmesider, apps og sociale medier fylder altså meget i danskernes nyhedsbrug, og derfor er det slående, at tv stadig tilskrives en enorm vigtighed.

Tv er guld, nettet er sølv

Selvom flere dagligt får nyheder via hjemmesider og apps end via tv, opleves de to medier omtrent lige vigtige, når man spørger danskerne hvilket nyhedsmedie, de ville have sværest ved at undvære. Faktisk ville danskerne have lidt sværere ved at undvære tv end nyhedssider og -apps. I lighed med brugstallene stiger den oplevede vigtighed i takt med alderen, men selv blandt de yngre livsfaser tillægges tv stadig relativt stor betydning. Således svarer 28 % af de 32-46-årige, at tv er den nyhedskilde, de ville have sværest ved at undvære mod 44 % blandt de ældre over 65 år.

Tv-mediets særlige status bliver endnu tydeligere, når man beder befolkningen angive det vigtigste dan-ske nyhedsmedie for samfundet. Her svarer 39 % TV Avisen efterfulgt af Nyhederne på TV 2 og TV 2 News. Først på fjerdepladsen finder man et digitalt nyhedstilbud i form af dr.dk, og selv hvis man lægger alle de digitale nyhedstilbud sammen, er det ikke nok til at gøre tv-nyheder rangen stridig som det vigtig-ste nyhedsmedie for samfundet.

Tv rydder op i nyhedsstrømmen

Når tv-nyheder trods faldende seertal fortsat opleves vigtige, skyldes det formentligt, at de stort set er lig med DR og TV 2. Formidlingen af nyheder via tv er så at sige institutionaliseret til forskel fra nettet, der er et kludetæppe af alskens mere eller mindre lødige nyheder fra en række mere eller mindre kendte afsen-dere. Mange føler derfor nærmest, at de har gjort deres borgerpligt ved at se TV Avisen eller Nyhederne, mens udbyttet af et ofte flakkende blik hen over nettets overskrifter opleves mere tvivlsomt.

For nogle er tv-nyhedernes herlighedsværdi ligefrem steget i takt med, at de bliver bombarderet med flere og flere push-beskeder, gule bjælker og lokkende overskrifter på nettet. Flere peger på tv-nyhedernes evne til at give et redigeret overblik over nyhedsstrømmen. Hvis man har misset noget vigtigt på nettet i løbet af dagen, kan man være sikker på at støde på det i nyhedsudsendelserne på tv. Samtidig oplever mange, at de på nettet kun læser om de emner, der i forvejen interesserer dem, mens de i tv-nyhederne føler, at de også præsenteres for emner, de ikke vidste interesserede dem eller emner, de føler, de burde vide noget om.

Tv kan noget særligt

Mens forbruget af tv-nyheder på traditionelt tv altså ikke er så hårdt ramt, som man kunne antage, ligger der stadig en opgave for DR og TV 2 i at finde en streaming-venlig pendant til de faste nyhedsudsendelser. Selv om flere og flere ældre er begyndt at streame, og de unges interesse for nyheder erfaringsmæssigt stiger i takt med, at de bliver ældre, betyder det næppe, at de ud af det blå tænder for TV Avisen på DR1, når de får pensionsopsparing og realkreditlån. I dag er det da også fortsat et fåtal, som vælger at streame nyhedsudsendelserne i deres traditionelle format.

Tv-mediet har fortsat en helt særlig fascinationskraft. At se levende billeder af virkeligheden – hvad end det er Puk Damsgaard, der rapporterer fra en krigszone eller en slukøret politiker, der har mistet sin plads i Folketinget – er det fortsat noget helt andet end at læse om det på nettet. Medieudviklingen kommer næppe til at gøre en ende på tv-nyheder, men de store nyhedsstationer skal arbejde med at genopfinde sig selv i en virkelighed, hvor flere og flere streamer deres tv-indhold. Vil tv-nyheder finde et format, der gør dem mere streamingegnede, eller vil net-nyheder langsomt vinde større indpas?