De små streamer

Forældre til småbørn er primært digitale i deres mediebrug. Derfor er det ofte nærliggende for dem at præsentere de alleryngste for streamingindhold, og derfor streamer børn under 3 år i dag video- og tv-indhold i vid udstrækning.

(Foto: Petra Kleis © DR Medieforskning)

Nybagte og unge forældre er typisk født i slutningen af 1980’erne eller starten af 1990’erne. I deres udvikling fra barn til voksen spillede den hastige teknologiske udvikling en central rolle, og i dag er teknologi og digitale medier en integreret del af deres hverdag. Streaming af tv- og videoindhold på YouTube, DRTV og andre streamingtjenester fylder en del i deres medieforbrug, mens deres relation til traditionelt tv er svagere end tidligere forældregenerationers.

Forældrene sætter rammerne for de alleryngste børns medie- og skærmbrug. Omkring hvert tredje danske barn under 3 år streamer ugentligt indhold fra DR, mens omkring halvdelen bruger YouTube. Forældrene angiver også, at deres børn under 3 år ser indhold fra fx Netflix og Viaplay. DR Medieforsknings kilder peger desuden på, at børn under 3 år bruger op mod en halv time dagligt på at se video- og tv-indhold fra DR. Estimatet inkluderer både forbruget af traditionelt tv og streaming, og her fylder indhold fra Ramasjang mest.

Erfaringer fra den svenske public service-udbyder SVT viser, at forældrene har forskellige motiver til at eksponere de alleryngste for streamingindhold. De vil bl.a. gerne stimulere deres børn og føle, at de gør noget godt for børnenes udvikling. Streamingindhold kan også fungere som adspredelse eller distraktion i en travl hverdag, hvis forældrene fx har brug for fred til at lave aftensmad eller få lidt tiltrængt ro på bagsædet i bilen. Derudover kan streamingindhold fungere som rammen om fælles grin og underholdning børn og forældre imellem.

Hvem er de små?

Forældrene er centrale for børnenes medie- og skærmbrug, men herudover er det også interessant, hvor udviklede børn under 3 år er - hvordan de tænker, og hvad de er optagede af.

DR Medieforskning har undersøgt, hvad børn under 3 år er optagede af. De har klare præferencer, når man vel at mærke spørger deres forældre. Overordnet er både piger og drenge under 3 år optagede af motorisk leg, dyr, kreativitet og konstruktion. Det ligger fint i forlængelse af, hvad de alleryngste kan lide at se på YouTube, nemlig tegnefilm som Gurli Gris og Peter Pedal, videoer med dyr og dyrelyde samt kreative videoer med farver, former og børn, der maler. Et andet stort indholdsområde er børnesange og musik.

Skeler man til udviklingspsykologien, er der bred enighed om, at de alleryngste børn er optagede af menneskers ansigter og stemmer, og at de er sociale lige fra fødslen. I meget af det indhold de alleryngste kan lide at se på YouTube, er der netop fokus på tydelige ansigter, stemmer og smil. En af de gennemgående pointer i udviklingspsykologien er, at man bør gøre alt, hvad man kan for at gøre de tidlige erfaringer gode, fordi barnet bygger sine nye forståelser på dem. Derfor er positive reaktioner og feedback den rigtige vej frem.

For at børn under 3 år skal kunne forstå indholdet, skal det være let genkendeligt, simpelt og langsomt. De mere komplicerede sammenhænge, som fx en lykkelig slutning efter at Frode Får har slået sig, har de alleryngste svært ved at gennemskue. I denne målgruppe er det alvor, når fåret slår sig, fordi barnet rent kognitivt ikke kan sammenkæde et længere negativt narrativ med en lykkelig slutning.

Skærmtid: Et debatteret emne

Skærmtid og -brug er et omdiskuteret emne, og retningslinjerne på området er ikke enslydende. Brugen og de potentielt skadelige virkninger er særligt omdiskuterede, når målgruppen er under 3 år. WHO’s anbefalinger lyder, at børn under 5 år maksimalt bør se skærm en time om dagen, og at babyer under 1 år slet ikke bør se skærm overhovedet. Men ifølge danske og udenlandske forskere på området er der ikke forskningsmæssigt belæg for at børn trives dårligere, hvis de bruger skærme.

Der har altid eksisteret en vis bekymring for børns brug af medier, men i mediebranchen har der historisk ikke været meget fokus på børn under 3 år. Fx inkluderer den officielle danske tv-metermåling først børn efter, de er fyldt 3 år. I dag ved vi, at de alleryngste børn streamer video- og tv-indhold i vid udstrækning, og det stiller krav til både branchen og forældrene. Forældrene skal i de små hjem sætte rammerne for hvor meget og ikke mindst hvilket indhold, børnene må se.

Streaming af video- og tv-indhold kan være et supplement til andre fælles aktiviteter mellem forældre og de alleryngste børn. I stedet for at forældre sætter sig sammen med barnet og læser en bog højt, kan de se indhold sammen på en tablet. Ligesom i valget af bøger og legetøj til barnet, er det i valget af tv- og videoindhold vigtigt at tage højde for barnets udviklingstrin. Børn under 3 år har rent kognitivt svært ved at følge og forstå komplekse fortællinger. I stedet for udelukkende at fokusere på tidsforbruget, bør fokus også være på, hvad børnene bliver eksponeret for.