Pressenævnet udtaler kritik af afsnit i serien 'Brixtofte – helt, skurk, far'

Pressenævnet har udtalt kritik af DR for klipningen og redigeringen af et citat i et af afsnittene.

Billede fra dokumentarserien 'Brixtofte – helt, skurk, far'.

Af redaktør Anja Hauberg Kaalund, Bruger Marked Publicering

DR bragte i september 2021 en dokumentarserie om den tidligere borgmester i Farum Peter Brixtofte. Serien var fortalt gennem blandt andet interviews med personer, som kendte ham.

I episode 1 af udsendelsen viste DR klip fra en PR-film produceret til kommunen. I et klip gengav PR-filmens speaker et citat af borgmesteren om kommunens likvide kassebeholdning og stigningen af denne. Personen, som havde lagt stemme til speaken i PR-filmen, klagede til Pressenævnet over, at DR havde bortredigeret i citatet, så det fejlagtigt fremstod som hans eget udsagn og ikke som borgmesterens citat.

Pressenævnet fandt, at udsagnet fremstod forvansket, idet klager kunne fremstå som afsender af oplysningen om kommunens økonomi, og nævnet udtalte kritik af DR for klipningen og redigeringen.

Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside her.