Upræcis formulering i 21Søndag om diskrimination i kirken

Det er tilladt at fravælge kvinder som præster på grund af en formulering i loven. Det skulle vi have sagt præcist i 21Søndag.

21Søndag kunne søndag fortælle historien om kvindelige præster, der har været udsat for chikane og diskrimination. I den forbindelse fik vi i oplægget til historien sagt, at det ”fortsat er lovligt at forskelsbehandle mellem kønnene”. Denne formulering er upræcis, da det konkret kun handler om, at loven giver mulighed for forskelsbehandling ved ansættelse. DR beklager.