Overenskomster og aftaler

Her kan du se de aktuelle overenskomster og aftaler for en lang række fagområder og funktioner i DR.

DR. Danmarks Radio. Kommunikation. (Foto: © Uffe Weng)

Overenskomster

Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren (G-dage)

  • En lønmodtager kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge fra en a-kasse de første 2 dage efter, at den pågældende er blevet afskediget eller sendt hjem fra arbejde.

  • Arbejdsgiveren skal i stedet betale for medarbejderens første 2 ledighedsdage (G-dage), hvor medarbejderen er helt eller delvist ledig.

  • For at få udbetalt G-dage skal medarbejderen være medlem af en A-kasse og udfylde blanketten nedenfor.

  • Derudover findes der en række andre betingelser for, at arbejdsgiveren skal betale for de første 2 dages ledighed. Det fremgår af teksten i blanketten.