Retningslinjer for opslag af stillinger i DR

En intern vejledning til retningslinjerne skal sikre, at der ikke kan herske tvivl om, at ansættelser i DR lever op til reglerne for stillingsopslag.

(Foto: © Uffe Weng)

DR har udarbejdet en intern vejledning til retningslinjerne for opslag af stillinger. Det er sket for at undgå, at der kan herske tvivl om, hvorvidt ansættelser i DR lever op til reglerne for stillingsopslag.

Vejledningen er en uddybning og konkretisering af de regler og undtagelser, der gælder for DR som offentlig institution. Det skal gøre det nemmere for de forskellige områder af DR at håndtere besættelse af ledige stillinger.

Først og fremmest slår vejledningen fast, at alle ledige stillinger i DR som udgangspunkt skal besættes efter offentligt opslag som beskrevet i statens opslagsbekendtgørelse. Der er enkelte undtagelser eksempelvis skal tidsbegrænsede ansættelser, der ikke overstiger ét års varighed, som hovedregel ikke slås op, ligesom omplaceringer, hvor en ansat overtager en anden stilling på samme eller lavere niveau i DR, heller ikke behøver at blive slået op. Ansættelser af DRs studieværter og korrespondenter er også i et vist omfang undtaget.