Betingelser for medielicens

Her kan du læse de generelle betingelser for medielicens.

Hvem skal betale medielicens?

Alle over 18 år, der har et eller flere licenspligtige apparater, skal betale medielicens, jf. Bekendtgørelse om medielicens.

Du skal betale medielicens, uanset hvor meget du benytter dine licenspligtige apparater, hvilke kanaler du ser og hører, eller hvilke websteder du besøger.

Hvem er dækket af en medielicens?

En licensaftale omfatter licensbetaleren, hans/hendes ægtefælle eller samlever i ægteskabslignende forhold og deres hjemmeboende børn, forudsat at de alle er tilmeldt samme adresse i folkeregisteret. (Bekendtgørelse om medielicens, § 5)

Det betyder, at du kan være dækket af din kæreste, ægtefælle og forældre, hvis I er samboende, mens du ikke er dækket af en bofælle, venner, søskende, bedsteforældre eller din udlejers licens.

Hvad dækker en licensaftale?

Din licensaftale dækker alle dine og din ægtefælles, kærestes eller børns licenspligtige apparater på jeres fælles folkeregisteradresse. Licensaftalen dækker også de licenspligtige apparater i jeres:

  • fritidsbolig

  • sommerhus

  • bil

  • båd

  • campingvogn.

Hvis du skal flytte

Hvis du flytter og skifter adresse i folkeregisteret, følger din medielicens automatisk med dig til din nye adresse.

Hvis du flytter ind hos din ægtefælle, kæreste eller hjem til dine forældre, som betaler medielicens på adressen i forvejen, skal du afmelde din medielicens. Afmelding sker ikke automatisk.

Betaling

Du kan betale din licens månedligt eller halvårligt.

Betalingsservice

Du kan tilmelde din licensbetaling til Betalingsservice på dr.dk/licens eller i din bank.

Der kan gå et stykke tid, fra du opretter en Betalingsservice-aftale, til den træder i kraft. Indtil licensbetalingen bliver trukket via Betalingsservice, skal du betale de indbetalingskort, du får tilsendt, enten med posten eller som elektronisk post i din e-Boks eller i din netbank.

OBS: Oprettelse af Betalingsservice-aftale skal ske i banken, hvis ejeren af bankkontoen ikke er den samme person som ejeren af licensaftalen.

e-Boks

Hvis du gerne vil klare betalingerne selv, sender vi regningen som Digital Post til dig i din e-Boks.

Hvis du ønsker at modtage regningen på papir i din postkasse, skal du søge om fritagelse for Digital Post fra det offentlige – men så får du også al anden post fra det offentlige på papir i postkassen.

Du søger om fritagelse hos din kommune eller på borger.dk. Læs mere her: borger.dk/Digital-Post/Hjaelp-og-fritagelse

Månedsbetaling

Hvis du vælger at betale månedligt, er det et krav, at du samtidig tilmelder din licensbetaling til Betalingsservice. Din betaling bliver automatisk ændret til halvårlig, hvis du ikke har en aktiv Betalingsservice-aftale for din medielicens. Du skal oprette Betalingsservice-aftalen senest 14 dage efter, du har tilmeldt månedsbetaling.

Der kan gå et stykke tid, fra du opretter en Betalingsservice-aftale, til den træder i kraft. Indtil licensbetalingen bliver trukket via Betalingsservice, skal du betale de indbetalingskort, du får tilsendt, enten med posten eller som elektronisk post i din e-Boks eller i din netbank.

Din medielicens bliver automatisk ændret til halvårsbetaling, hvis du undlader at betale din månedsrate to gange i træk.

Halvårsbetaling

Hvis du vælger at betale din medielicens halvårligt, bliver du opkrævet med seks måneders mellemrum fra den måned, hvor du er tilmeldt. Det vil sige, at hvis du har tilmeldt dig til medielicens i maj måned, så kommer du fremover til at betale din medielicens i maj og november måned.

Hvis du betaler for sent

Hvis du overskrider betalingsfristen på regningen for medielicens, sender vi dig i første omgang en ny regning med et rykkergebyr på 100 kr.

Der løber renter på beløbet fra den dag, hvor betalingsfristen er overskredet.

Hvis du også overskrider betalingsfristen for rykkerregningen, sender vi dig endnu en påmindelse med et nyt rykkergebyr på 100 kr.

Ubetalt medielicens opkræves af SKAT Inddrivelse

Undlader du også at betale den anden rykkerregning, overdrager vi hele beløbet – inklusiv renter og gebyrer – til SKAT Inddrivelse, og du vil herefter modtage en ny regning fra SKAT med yderligere renter og gebyrer.

Nedsat medielicens/fritagelse

Pensionister med en tillægsprocent på 100 kan ansøge om nedsat medielicens. Ansøgningsskemaet skal underskrives af kommunen.

Blinde og stærkt svagtseende kan ansøge om fritagelse for betaling af medielicens. Ansøgningsskema skal underskrives af en blindekonsulent eller af Dansk Blindesamfund.

Behandling af persondataoplysninger

DR Licens indsamler og håndterer en række oplysninger om dig med henblik på at behandle din licensaftale. DR Licens er i den forbindelse dataansvarlig for dine oplysninger (persondataloven).

Du har som udgangspunkt ret til indsigt i den dataansvarlige myndigheds behandling af dine oplysninger, og du har ret til at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende. Dette fremgår af persondatalovens § 31 og § 37.

FacebookTwitter