Hvem kan få nedsat medielicens?

Pensionister med en personlig tillægsprocent på 100 kan søge om nedsat medielicens.

Du er berettiget til nedsat medielicens, hvis du er:

  • folkepensionist og har en personlig tillægsprocent på 100

  • førtidspensionist - tilkendt før 1. januar 2003 - og har en personlig tillægsprocent på 100.

Hvis du er berettiget til nedsat medielicens, bliver den nedsat til halv pris.

Hvor finder jeg min tillægsprocent? Din tillægsprocent fremgår af din pensionsmeddelelse. Den får du i din digitale postkasse eller med posten, hvis du er fritaget for digital post.

Din kommune eller Udbetaling Danmark kan også fortælle dig, hvad din aktuelle tillægsprocent er.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål? Udbetaling Danmark beregner folke- og førtidspension. Hvis du har spørgsmål til din tillægsprocent, kan du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61.

Lovgivning om nedsat medielicens Bekendtgørelse om medielicens beskriver betingelserne for nedsat medielicens således:

"Pensionister er efter ansøgning til DR Licens berettiget til nedsættelse til halv medielicens, hvis pensionisten har en personlig tillægsprocent på 100, jf. § 31, stk. 3 i lov om social pension eller § 29, stk. 3 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 2. Nedsættelse efter stk. 1 har virkning fra det tidspunkt betingelserne herfor er opfyldt, dog tidligst fra det tidspunkt DR Licens har modtaget ansøgningen.

Stk. 3. Nedsættelsen bortfalder, såfremt den i stk. 1 stillede betingelse ikke længere er opfyldt. Pensionisten har pligt til at give DR Licens meddelelse herom."

Hent ansøgningsskema

Facebook
Twitter