Hvem er dækket af en medielicens?

Her kan du læse, hvem og hvad, der er dækket ind under din licens, eller hvem du selv kan være dækket af.

Hvem er dækket af den samme licens?

Din licensaftale dækker dig selv og din samboende:

  • ægtefælle

  • kæreste

  • børn.

I er samboende, hvis I har samme folkeregisteradresse.

Hvem er du ikke dækket af?

Du kan ikke være dækket af:

  • din bofælle

  • dine søskende.

Heller ikke, selvom I har samme folkeregisteradresse.

Du kan desuden ikke være dækket af din udlejer eller betale licens via din husleje.

Hvad dækker din licensaftale?

Din licensaftale dækker alle dine og din ægtefælles, kærestes eller børns licenspligtige apparater i hjemmet.

Licensaftalen dækker også de licenspligtige apparater i jeres:

  • fritidsbolig

  • sommerhus

  • bil

  • båd

  • campingvogn.

FacebookTwitter