Hvordan er licensreglerne?

Har du tv, eller adgang til internettet? Så skal du være tilmeldt.

(© DR Design)

Hvis du er over 18 år og har et licenspligtigt apparat, så skal du være dækket af en medielicens.

Det er ikke afgørende for din licenspligt, om du bruger DR eller andre licensfinansierede medie- og kulturtilbud. Så snart du har et licenspligtigt apparat, skal du være dækket af en medielicens.

Undtagelserne – Når du ikke skal være tilmeldt

Der er som hovedregel to situationer, hvor du ikke skal være tilmeldt medielicens:

  • Hvis du ikke har licenspligtige apparater

  • Hvis du er dækket af en andens medielicens. Du er dækket af din ægtefælle, din kæreste eller dine forældre, hvis I har samme folkeregisteradresse. Du kan ikke være dækket af andre, heller ikke selvom I bor sammen.

Hvad siger lovgivningen?

Reglerne for medielicens er vedtaget af Folketinget, og de står beskrevet i Kulturministeriets Bekendtgørelse om medielicens.

Lovgrundlaget for medielicens er fastsat i Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og i Kulturministeriets Bekendtgørelse om medielicens.

Kulturministeriets Bekendtgørelse om medielicens beskriver reglerne for medielicens og DR's opkrævning af medielicensen, mens Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed er grundlaget for Bekendtgørelse om medielicens.

Link til lovgivningen om medielicens

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed: LBK nr 255 af 20/03/2014

Bekendtgørelse om medielicens: BEK nr 1580 af 27/12/2014 (den fulde bekendtgørelse).

I BEK nr 923 af 30/06/2017 finder du tilføjelse til bekendtgørelsen om den seneste prisændring for 2018.

Sådan finder du vej i licensbekendtgørelsen:

  • Kapitel 1: Priser og regler for medielicenspligt

  • Kapitel 2: Regler for hvad og hvem, medielicensen dækker, nedsættelser og fritagelser og til- og afmelding

  • Kapitel 3: Regler for betaling, betalingsfrister og inddrivelse af medielicensgæld

  • Kapitel 4: DR's rolle som opkræver af medielicens.

Facebook
Twitter