Hvorfor betaler vi medielicens?

Medielicens sikrer public service

Din og andres medielicens sikrer, at vi har medievirksomheder i Danmark, som kan udbyde public service uafhængigt af politiske, økonomiske og kommercielle interesser.

DR er Danmarks største public service-udbyder

Hovedparten af licensmidlerne går til DR, som er den største udbyder af public service i Danmark. Uden medielicensen kunne DR fx ikke være reklamefri.

DR's public service-forpligtelser

Kulturministeriet og DR har indgået en aftale, som beskriver de public service-opgaver, DR skal varetage som licensfinansieret medievirksomhed.

Aftalen er DR's public servicekontrakt for 2015-2018. Den præciserer DR's særlige forpligtelser inden for områderne:

  • Nyhedsformidling og samfundsinformation

  • Uddannelse og læring

  • Børn og unge

  • Dansk drama og dansk musik

  • Dansk kultur

  • Smalle idrætsgrene og handicapidræt.

Den gældende public service-kontrakt for perioden 2015-2018 er indgået på baggrund af Medieaftalen for 2015-2018.

Hvad er public service?

Radio- og fjernsynslovens § 10 beskriver, hvad public service-virksomheder som DR skal leve op til:

"Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning.

Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden.

Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat.

Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund."