Licensfritagelse for blinde og svagsynede

Blinde og svagsynede kan søge om fritagelse for at betale medielicens.

Som blind eller svagsynet kan du blive fritaget for at betale medielicens, hvis du bor alene, sammen med andre blinde eller svagsynede* eller sammen med dine børn under 18 år, og du samtidig opfylder de synsmæssige betingelser.

* Hvis I bor flere synshandicappede sammen, skal I hver især søge om fritagelse.

Synsmæssige betingelser Du kan blive fritaget for at betale medielicens, hvis du har:

  • en synsrest på 6/60 eller mindre på det bedste øje

  • en synsrest på over 6/60 med komplikationer, som medfører, at synsresten vurderes til at være lig med eller mindre end 6/60.

At have en synsrest på 6/60 betyder, at man på 6 meters afstand kan se det samme, som en normaltseende kan se på 60 meters afstand.

Et meget indsnævret synsfelt kan fx være en komplikation, der kan gøre, at synsrestens værdi vurderes lig med eller mindre end 6/60.

Din blindekonsulent eller øjenlæge afgør, om du opfylder betingelserne for at blive fritaget.

Hent ansøgningskema

FacebookTwitter