Lovgivning om medielicens

Folketinget vedtager reglerne for medielicens, og DR opkræver medielicensen.

Lovgrundlaget for medielicens er fastsat i Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og i Kulturministeriets Bekendtgørelse om medielicens.

Kulturministeriets Bekendtgørelse om medielicens beskriver reglerne for medielicens og DRs opkrævning af medielicensen, mens Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed er grundlaget for Bekendtgørelse om medielicens.

Link til lovgivningen om medielicens

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed: LBK nr 255 af 20/03/2014

Bekendtgørelse om medielicens: BEK nr 1580 af 27/12/2014 (den fulde bekendtgørelse).

I BEK nr 923 af 30/06/2017 finder du tilføjelse til bekendtgørelsen om den seneste prisændring for 2018.

Sådan finder du vej i bekendtgørelsen:

  • Kapitel 1: Priser og regler for medielicenspligt

  • Kapitel 2: Regler for hvad og hvem, medielicensen dækker, nedsættelser og fritagelser og til- og afmelding

  • Kapitel 3: Regler for betaling, betalingsfrister og inddrivelse af medielicensgæld

  • Kapitel 4: DRs rolle som opkræver af medielicens.

Facebook
Twitter