Vi flytter fra hinanden - hvem beholder medielicensen?

Hvis du og din kæreste/ægtefælle flytter fra hinanden, skal I tjekke, hvem af jer der er registreret som licensindehaver på den licensaftale, I begge har været dækket af, da I boede sammen. Navnet på licensindehaveren står på den seneste regning eller på betalingsoversigten fra Betalingsservice. I er velkomne til at kontakte os, hvis I er i tvivl.

Jeres tidligere fælles medielicens er kun knyttet til én af jer (via cpr-nummer) og følger automatisk med den af jer, der er tilmeldt. Hvis medielicensen ikke står i dit navn, skal du sørge for at tilmelde dig selv.

Hvis medielicensen er tilmeldt Betalingsservice

Medielicensen kan være tilmeldt Betalingsservice i dit navn, selvom den følger med din tidligere ægtefælle/samlever.

Husk at slette denne Betalingsserviceaftale, hvis du ikke fremover skal betale din tidligere ægtefælle/samlevers medielicens. Det er ikke nok at afvise betalingen, betalingsaftalen skal slettes helt. Det kan du gøre i netbank eller ved at henvende dig til din bank. DR Licens kan ikke slette Betalingsserviceaftaler.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk