Live! Danmarks nye live-artist - Vilkår for casting

Sådan er reglerne, hvis du vil være med i de kommende udsendelser.

 1. 1

  Du skal være fyldt 15 år senest på udsendelsesdagen. Du skal på anmodning fremsende kopi af dokumentation for din fødselsdag til Nordisk Film TV.

 2. 2

  Hvis du bliver udtaget til at gå videre i castingprocessen, skal du udfylde og underskrive aftaler vedrørende din medvirken i castingen, i ’Live! Danmarks nye live-artist’ med videre.

 3. 3

  Er du under 18 år, skal dine forældre (begge hvis forældremyndigheden er delt eller din værge) acceptere din medvirken og underskrive aftalerne, jf. punkt 2.

 4. 4

  Deltagelse i en live-tv-produktion, som ’Live! Danmarks nye live-artist’ er fysisk og psykisk krævende. Det er derfor vigtigt, at du har et godt helbred - både psykisk og fysisk.

 5. 5

  De oplysninger, som du afgiver til Nordisk Film TV i forbindelse med castingen, herunder den uploadede video, vil ikke blive offentliggjort af Nordisk Film TV med mindre du indgår en deltageraftale med Nordisk Film TV, jf. punkt 2.

 6. 6

  DR og Nordisk Film TV udvælger egenhændigt hvilke personer/bands, som går videre i castingprocessen og medvirker i ’Live! Danmarks nye live-artist’. Nordisk Film TV/DR er således ikke forpligtet til at lade dig gå videre i castingprocessen.

 7. 7

  Du er indforstået med, at Nordisk Film TV må gemme dine oplysninger og evt. kontakte dig i forbindelse med en eventuel deltagelse i fremtidige sæsoner af ’Live! Danmarks nye live-artist’.

 8. 8

  Du er indforstået med, at ’Live! Danmarks nye liveartist’ er en konkurrence, at du ikke vil modtage løn, honorar, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste mv. for din deltagelse i castingen mv.

 9. 9

  Hverken Nordisk Film TV eller DR kan blive draget til ansvar for tab for din ejendom eller person med mindre Nordisk Film TV har handlet groft uagtsomt.

 10. 10

  DR-ansatte, medlemmer af deres husstand samt familie må ikke medvirke i ’Live! Danmarks nye liveartist’.

 11. 11

  Ret til ændringer i ’Live! Danmarks nye liveartist’, herunder indhold og opbygning forbeholdes, ligesom titlen til enhver tid kan ændres.

Facebook
Twitter