Live! Danmarks nye live-artist - Vilkår for casting

Sådan er reglerne, hvis du vil være med i de kommende udsendelser.

 1. Du skal være fyldt 15 år senest på udsendelsesdagen. Du skal på anmodning fremsende kopi af dokumentation for din fødselsdag til Nordisk Film TV.
 2. Hvis du bliver udtaget til at gå videre i castingprocessen, skal du udfylde og underskrive aftaler vedrørende din medvirken i castingen, i ’Live! Danmarks nye live-artist’ med videre.
 3. Er du under 18 år, skal dine forældre (begge hvis forældremyndigheden er delt eller din værge) acceptere din medvirken og underskrive aftalerne, jf. punkt 2.
 4. Deltagelse i en live-tv-produktion, som ’Live! Danmarks nye live-artist’ er fysisk og psykisk krævende. Det er derfor vigtigt, at du har et godt helbred - både psykisk og fysisk.
 5. De oplysninger, som du afgiver til Nordisk Film TV i forbindelse med castingen, herunder den uploadede video, vil ikke blive offentliggjort af Nordisk Film TV med mindre du indgår en deltageraftale med Nordisk Film TV, jf. punkt 2.
 6. DR og Nordisk Film TV udvælger egenhændigt hvilke personer/bands, som går videre i castingprocessen og medvirker i ’Live! Danmarks nye live-artist’. Nordisk Film TV/DR er således ikke forpligtet til at lade dig gå videre i castingprocessen.
 7. Du er indforstået med, at Nordisk Film TV må gemme dine oplysninger og evt. kontakte dig i forbindelse med en eventuel deltagelse i fremtidige sæsoner af ’Live! Danmarks nye live-artist’.
 8. Du er indforstået med, at ’Live! Danmarks nye liveartist’ er en konkurrence, at du ikke vil modtage løn, honorar, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste mv. for din deltagelse i castingen mv.
 9. Hverken Nordisk Film TV eller DR kan blive draget til ansvar for tab for din ejendom eller person med mindre Nordisk Film TV har handlet groft uagtsomt.
 10. DR-ansatte, medlemmer af deres husstand samt familie må ikke medvirke i ’Live! Danmarks nye liveartist’.
 11. Ret til ændringer i ’Live! Danmarks nye liveartist’, herunder indhold og opbygning forbeholdes, ligesom titlen til enhver tid kan ændres.