Offentlig visning af DR-kampe ved FIFA VM i fodbold 2022

Der bliver skelnet mellem arrangementer på barer, restauranter og pubber og alle andre arrangementer, hvis man vil vise VM i herrefodbold 2022 på storskærm.

Her er der storskærmsvisning på havnen i Aarhus ved seneste fodbold-VM for herrer i 2018. (Foto: © Mathilde Bech)

DR giver tilladelse til storskærmsarrangementer i Danmark fra DR’s kampe ved VM i fodbold 2022, forudsat nedenstående regler og betingelser er opfyldt:

  • Der må ikke opkræves betaling for adgang til storskærmsvisningen, hverken som entrébetaling eller som indirekte betaling, for eksempel at der stilles krav om køb af øl eller andet

  • Arrangøren må ikke anvende DR’s logo eller FIFA’s logo eller lade arrangementet fremstå som et samarbejde med DR eller FIFA

  • Visningen af kampene skal ske samtidigt og uændret. Programmet må ikke optages og udsendes forskudt. Storskærmsvisning af FIFA Word Cup 2022 kampe skal påbegyndes senest 10 minutter før kick-off (20 minutter ved både åbningskampen og finalekampen) og skal ende tidligst 10 minutter efter kampens slut

  • Arrangøren skal selv sørge for opstilling af storskærm og fremføring af DR’s signal

  • Sponsorering af storskærmsvisningen er ikke tilladt. Der må ikke opsættes reklame eller anden produktpromovering ved storskærmen

  • Arrangøren skal selv afholde afgifter for musik i produktionen direkte til Koda/Gramex

  • DR er ikke ansvarlig for opstilling af storskærm, signalforstyrrelser, afbrydelser, støjgener og lignende.

Barer, restauranter og pubber, der opfylder alle ovennævnte krav, behøver ikke sende ansøgning om storskærmsvisning til DR.

Skema skal udfyldes ved andre arrangementer

Alle andre arrangører af storskærmsvisning hører under en anden juridisk aftale med FIFA. Denne aftale stiller andre krav til registrering.

Ovenstående betingelser skal stadig opfyldes, og arrangøren skal skriftligt informere DR om arrangementet. Det vedhæftede skema skal udfyldes og returneres til DR på adressen: jrd@dr.dk.

Ansøgning om tilladelse til offentlig visning af DR’s kampe ved FIFA VM 2022

Det gælder eksempelvis arrangementer i biografer, sportshaller, uddannelsesinstitutioner eller på udendørs pladser.

Hvis alle betingelser er opfyldt, herunder returnering af det vedhæftede skema, kan arrangementet gennemføres, også selv om der ikke er modtaget svar fra DR.

DR forbeholder sig ret til at afslå arrangementer, som efter DR’s vurdering ikke opfylder betingelserne, ligesom DR kan tilbagekalde tilladelser, såfremt ovenstående betingelser ikke overholdes. DR kan også afslå arrangementer, der geografisk ligger tæt på DR’s egne arrangementer. DR har intet ansvar, økonomisk eller på anden vis, hvis tilladelsen tilbagekaldes.

Bemærk, at DR ikke kræver betaling for storskærmsvisning.