Regler for P2 Kammermusikkonkurrence 2020

Erlendis Quartet vandt P2 Kammermusikkonkurrencen, da den sidst blev holdt i 2017. (Foto: Agnete Schlichtkrull)

Konkurrencens formål

Konkurrencen skal sætte fokus på kammermusik som kunstart, og DR ønsker gennem konkurrencen at skabe større opmærksomhed om unge danske kammermusikensembler.

Krav til deltagende ensembler

Alle ensembletyper er mulige, dog ikke rene vokalensembler. Der skal være mindst 2 og højst 8 medvirkende i hvert ensemble, og ingen deltager må være med i mere end ét ensemble i konkurrencen.

Ensembler, hvor klaver, orgel eller guitar indgår som rent akkompagnementsinstrument, accepteres ikke. Hver af ensemblets medlemmer må højst være 30 år ved konkurrencens begyndelse den 29.10.2020.

Ensemblets medlemmer skal enten være danske statsborgere eller have fast bopæl i Danmark. Dog kan det accepteres, at 1 medlem ikke opfylder foranstående krav om bopæl og/eller statsborgerskab.

Ensembler, der har vundet 1. pris i de tidligere års konkurrencer kan ikke deltage.

Repertoire

Ensemblet vælger mindst 4 værker af forskellig karakter. Hvis det findes for besætningen, skal disse afspejle forskellige, væsentlige musikhistoriske perioder. Der skal være et værk af en dansk komponist, hvis det findes for besætningen. I kompositioner af traditionel cyklisk karakter må der ikke overspringes satser. Samlet varighed skal være mindst 100 minutter.

Tilmelding til konkurrencen

Senest 2. juni 2020 klokken 12.00 skal DR have modtaget tilmeldingen med samtlige bilag og lydfil. Tilmeldingen foretages på mail mrrb@dr.dk og skal indeholde følgende oplysninger:

  • Ensemblets navn og besætning

  • Navn på kontaktperson til ensemblet samt dennes telefonnummer og e-mail

  • Samtlige deltageres fulde navn og adresse

  • Ensemblets repertoire til konkurrencen. For hvert værk skal angives spilletid for de enkelte satser

  • CV for det samlede ensemble (cirka 150 ord)

  • Foto af ensemblet

  • Dokumentation for alder og dansk statsborgerskab/fast bopæl i Danmark

  • En uredigeret optagelse af ensemblet med 2 værker af forskellig karakter. Max. 30 minutter - gerne koncertoptagelser. Filnavnet skal indeholde ensemblets navn og hvilke værker der spilles. Optagelser kan være lyd eller video, og WeTransfer el. lign kan benyttes til overførsel. Send til mrrb@dr.dk.

Indsendes værker komponeret efter 1960 skal partitur afleveres i 2 eksemplarer i DR Byens Reception, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Att. P2 Kammermusikkonkurrence, Marie Rørbech, opgang 5-3.

En præjury udvælger deltagerne på baggrund af det indsendte materiale.

Den 17. juni 2020 udsendes resultatet af udvælgelsen. Senest 15. september afleverer hvert ensemble partiturer i 6 eksemplarer af de værker der spilles i konkurrencen. Nærmere aftale om dette følger til de ensembler der udvælges.

Konkurrencen finder sted i DR Koncerthusets Studie 2, og der er offentlig adgang under hele konkurrencens forløb.

Øvrigt

Ved tilmeldingen overdrager deltagerne alle transmissionsrettigheder til DR, der frit kan transmittere fra alle runder på DR’s platforme og SoMe kanaler. Deltagerne står desuden til rådighed for interviews og reportager i løbet af konkurrencen.

Juryens afgørelser er definitive og inappellable. Arrangørerne tager forbehold for eventuelle aflysninger og har ret til ikke at uddele priser samt til at ændre konkurrencens forløb.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Marie Rørbech: mrrb@dr.dk

P2 Kammermusikkonkurrence 2020 støttes af Wilhelm Hansen Fonden