Tag et kig i DR’s økonomi

På denne side finder du en række oplysninger om økonomien bag DR’s kanaler og medieformål samt en samlet oversigt over DR’s programkategorisering.

(Foto: © Uffe Weng)

Du kan blandt andet finde informationer om, hvor mange penge DR bruger på nyheder og aktualitet, hvad dit DR-yndlingsprogram er kategoriseret som, og hvor stor en del af DR’s økonomi, der går til administration.

DR’s omkostninger er på denne side fordelt på forskellige udgiftsposter, på kanaler, på formål og på dansk og udenlandsk indhold. Desuden finder du en liste over alle programmer inddelt efter programkategori. Du kan læse mere om beregningsmodellen i faktaboksen nederst på siden.

Oplysningerne bliver opdateret med tal fra det seneste offentliggjorte og reviderede årsregnskab. De aktuelle tal stammer fra det seneste årsregnskab for 2021.

I 2021 var DR’s samlede udgifter 3.885 mio. kr. Programproduktionen udgjorde 3.195 mio. kr. og dermed gik 82 procent af de samlede udgifter til programmer. Øvrige driftsudgifter til blandt andet administration, faste fællesomkostninger og licensinddrivelse samt afskrivninger og finansielle poster udgjorde tilsammen 18 procent af udgifterne.

Figur A: Fordeling af DR's omkostninger i 2021

Figur A

Figur B: DR's programudgifter fordelt på formål i 2021

Figur B viser, hvordan DR’s samlede programudgifter fordeler sig på de overordnede platforme. Over to tredjedele af programudgifterne går til tv-produktion.

Figur B

Figurerne C og D viser en mere detaljeret fordeling af DR’s samlede omkostninger.

Figur C: Fordeling af DR's øvrige driftsudgifter i 2021

Figur C

Figur D: Fordeling af programudgifter i 2021

Figur D

Figur E viser fordelingen af DR’s programudgifter på 3.195 mio. kr. på de forskellige medieformål (programtyper eller genrer), som de defineres af den Europæiske Broadcasting Union (EBU).

Udgifterne er fordelt mellem medieformål: ’Aktualitet og debat’, ’nyheder’, ’oplysning og kultur’, ’dansk dramatik og fiktion’, ’udenlandsk dramatik og fiktion’, ’musik inkl. orkestre’, ’underholdning’, ’sport’, ’præsentation og services’ og ’undervisning’.

FIGUR E: DR's samlede programudgifter fordelt på medieformål i 2021

Figur E

FIGUR F: DR's samlede programudgifter fordelt på kanaleri 2021

I figur F er både de direkte og de teknisk fordelte udgifter fordelt på kanaler.

Figur F

FIGUR G: Fordeling mellem samlede direkte programudgifter på danske og udenlandske programmer i 2021

Figur G viser fordelingen af de samlede direkte programudgifter, som DR bruger på henholdsvis danske og udenlandske programmer. De teknisk fordelte programudgifter er ikke medtaget i nedenstående tal.

I 2021 blev 1.835 mio. kr. brugt på danske programmer, mens der blev brugt 102 mio. kr. på udenlandske programmer.

Figur G

Oplysningerne på denne side bliver opdateret i forbindelse med, at DR’s reviderede årsrapport offentliggøres.

Du kan finde mere information om DR’s indhold og økonomi samt om danskernes brug og vurdering af DR’s indhold i DR’s årsrapport og DR’s public service-redegørelse.

DR’s programkategoriseringer

Alle DR’s programmer bliver kategoriseret inden for medieformål – også kaldet programtyper. Her har du mulighed for at få indsigt i DR’s samlede programkategoriseringer.

En gang om året offentliggør vi listen over alle programmer og deres programkategorier.

Programkategorierne er baseret på European Broadcasting Unions programkategorisystem, og kategorierne udgør et fælles system, som den samlede danske tv-branche benytter.

Kategorierne, der benyttes, er: ’aktualitet og debat’, ’nyheder’, ’oplysning og kultur’, ’dansk dramatik og fiktion’, ’udenlandsk dramatik og fiktion’, ’musik’, ’underholdning’, ’sport’ og ’præsentation og services’. Herudover er der på radio 'kor- og orkestervirksomhed' og på TV 'undervisning'.

Herunder kan du downloade en samlet oversigt over, hvad alle DR’s programmer er blevet kategoriseret som i 2021 og 2022.

Programlister 2021

Programlister 2022