Ændringer i DR Medier: Det digitale område integreres i resten af organisationen

Om en uge foretages en række ændringer i DR Mediers organisation. Her er overblikket.

Den digitale omstilling går på tværs – fra radio over web til tv – og gennemsyrer alt fra indhold til publicering. Derfor skal det indsatsområde integreres i hele organisationen. (Foto: Uffe Wang)

Michael Arreboe, der har været digital chef, stopper i DR Medier. En fratrædelsesordning er indgået.

Der foretages ændringer i DR Mediers organisation. Den digitale omstilling i medieverdenen går stærkt i disse år. Også i DR; herunder i DR Medier, som står for den strategiske retning på indholdet fra DR samt publiceringen.

Hvor det for blot et kort stykke tid siden gav mening at have et særlig digitalt område i DR Medier, betyder medieudviklingen, samt at dette område har været med til at bringe DR’s tværgående digitale indsats helt i front, at det ikke fremadrettet giver mening at have et isoleret område, der løfter den digitale opgave.

Den digitale omstilling går på tværs – fra radio over web til tv – og gennemsyrer alt fra indhold til publicering. Derfor skal det indsatsområde integreres i hele organisationen.

Dette flugter med DR’s virksomhedsstrategi, der opstiller klare mål for den digitale omstilling, som hele organisationen skal være med til at nå og som går på tværs af platforme og indsatser – herunder at otte ud af 10 danskere i 2023 ugentligt skal benytte digitale tilbud fra DR.

DR Medier foretager derfor en ændring i sin organisation.

Organisationen tilpasses

Rollen for DR Medier vil være uforandret, nemlig et fokus på strategi, udvikling og publicering af DR’s indhold, men organisationen tilpasses det integrerede digitale fokus.

Produktansvaret for de digitale platforme flytter til Digitale produkter i DR Teknologi, og det sker som en naturlig udvikling af samarbejdsmodellen og skal skabe klarere ansvar og rollefordeling mellem os og vores samarbejdspartnere.

Fremover vil DR Medier være organiseret i fire enheder.

  • Tværgående og TV: Denne enhed står fortsat for tv-området med fokus på DR1 og DR2 og tværgående fyrtårnssatsninger, såsom ’Vores natur’ i år, men får som noget nyt nyheder samt dr.dk under sig. Nikolaj Vitting Herman fortsætter som konstitueret afdelingschef.

  • Børn, unge og nyudvikling: Den nye enhed vil have primært fokus på børne- og ung og de digitale generationer, herunder opgaven med at udkomme digitalt først til streamere. Således ligger DR Ramasjang, DR Ultra, DR3 og DR2+ her ligesom sociale medie-indsatsen, der har slægtskab til disse indsatser. Malene Birkebæk vender tilbage til DR Medier som chef for afdelingen. Dorthe Gude er konstitueret i Malene Birkebæks tidligere stilling som chef for design og branding i Økonomi, Teknologi og Medieproduktion.

  • Radio: Anette Kokholm er netop begyndt som ny radiochef. Enheden vil fremover have endnu større fokus på digitale lyd-tilbud.

  • Publicering og indkøb: Enheden fortsætter med samme portefølje, men får ansvar for DRTV-brandet samt sport både i forhold til dækning og rettigheder. Peter Rosberg fortsætter som publiceringschef.

De digitale tilbud, der har ligget i DR Mediers tidligere digitale enhed, forankres således fremadrettet i de relevante ovenstående enheder – eksempelvis det digitale radiotilbud i radioenheden, DRTV i enheden for publicering og indkøb, ligesom de digitale tilbud til børn og unge er forandret i den enhed.

Produktansvaret for de digitale platforme flytter til og samles i Digitale produkter i DR Teknologi under Økonomi, Teknologi og Medieproduktion og skaber hermed en mere klar opgavefordeling.

DR Mediers nye organisation, der er gældende fra 16. marts, findes nedenfor.

Ændringerne i organisationen betyder, at en række medarbejdere vil flytte rundt mellem enhederne eller til andre områder. Vakante stillinger vil der i den kommende tid komme opslag på.

Organisationsdiagram – Sådan ser DR Mediers organisation ud fra den 16. marts.