Alle ser fortsat tv - men streaming gnaver af seertiden

99 procent ser tv mindst en gang om måneden – og blandt de 15-24-årige er tallet 96 procent, viser en undersøgelse, som DR Medieforskning har lavet på baggrund af Gallups tal.

Det er fortsat 99 procent, der ser tv i løbet af en måned, men det kan dog også mærkes, at Netflix og andre streamingudbydere er kommet til. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen © Type 1)

Der er meget langt mellem danskerne, der slet ikke ser noget i fjernsynet. Nye tal fra Gallup viser, at 96 procent af landets husstande har et eller flere tv-apparater, og at tallet ikke har ændret sig meget de seneste år.

Samtidig viser opgørelsen også, at det i løbet af en gennemsnitlig måned i 2013 er 99 procent af alle med tv i husstanden, som har set fjernsyn mindst en enkelt gang. 

"Kun hos de unge er der et tegn på fald. Blandt 15-24-årige ser 96 procent almindeligt tv mindst månedligt, og det er et par procentpoint lavere end de seneste år. Men der er stadig langt fra disse niveauer til en eksistentiel krise for tv-mediet," siger medieforsker Niels Marslev fra DR Medieforskning, der har gransket tallene nærmere oven på den seneste tids debat om Netflix og andre nettjenesters indmarch i Danmark.

Ikke på vej på lossepladsen

Selv om tv'et endnu ikke er på vej på lossepladsen, er der rigeligt med gode grunde til, at tv-branchen har travlt med at genoverveje og udvikle sine indholds- og distributionsstrategier, mener Niels Marslev.

"Tv-mediets næsten uændrede månedlige dækning er udmærket som generel sundhedsindikator. Men månedlig kontakt kan man ikke leve af som medie eller tv-kanal. Og de mere gængse dækningstal på uge- og dagsniveau viser da også en lidt anden historie. Med en ugentlig dækning på 93 procent har tv-mediet stadig en meget stor kontaktflade, men den er et par point mindre end i årene 2009-2012," fremhæver medieforskeren.

Niels Marslev tilføjer:

"Disse år udgør vel at mærke et historisk højdepunkt for tv i Danmark, og den ugentlige dækning er stadig højere i dag end i 2007 - også blandt de unge. Også den daglige dækning holder sig lige over 2007-niveau, men den viser også en klar tilbagegang over et par år fra 77 procent til 72 procent, hvor størstedelen af faldet er sket det seneste år," forklarer han.

Omsat til mere dagligdags sprogbrug er der altså flere dage, hvor man ikke lige finder noget på tv, som man gider se.

Faldet med 17 procent

Mens seertiden faktisk er øget med tre procent blandt seere i aldersklassen over 51 år - som i forvejen så klart mest fjernsyn - er seertiden blandt 15-24-årige faldet med 17 procent siden sidste år. Og allermest voldsomt: Blandt seere, som angiver, at de ser tv-serier eller film via nettet mindst ugentligt, er seertiden styrtdykket med næsten en tredjedel på blot ét år.

"Det er ganske dramatisk, at udviklingen i 2013 rammer så ujævnt i forskellige seergrupper," siger Niels Marslev og fortsætter: "Selv om vi ikke kan sætte lighedstegn mellem danskernes øgede brug af on demand-tilbud og den dalende tv-sening i 2013, tyder meget på, at de nye streaming-muligheder er med til at gnave af den traditionelle tv-sening," siger han.

Trods den generelt faldende seertid bruger danskerne fire minutter ekstra dagligt på DR TV i 2013, og ifølge Niels Marslev skyldes det næsten udelukkende, at DR1 har oplevet vækst.

Facebook
Twitter